STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, strojírenská divize

Poslední aktualizace:

Kontakt STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, strojírenská divize

K Lomu 426
332 09 Štěnovice

Česká republika

Základní data STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, strojírenská divize

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Inženýrské stavitelství (42)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ013905

Činnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, strojírenská divize

Strojírenská výroba - výroba speciálních zařízení pro chemický, farmaceutický, potravinářský průmysl a energetiku.
Komponenty vakuových tavících zařízení pro speciální materiály
Vakuové komory kalících zařízení (např. pro díly převodovek)
Komory plazmových zařízení pro povrchovou úpravu ve vakuu
Zařízení pro kontinuální lití
Manipulační systémy pro automobilový průmysl
Součásti strojů a zařízení pro letecký průmysl
Komory pro sušící lyofiliozační zařízení
Komponenty vakuových destilačních zařízení
Tlakové/vakuové nádoby a komory z austenitických materiálů
Speciální technologické kolony
Zařízení pro povlakování folií ve vakuu
Vakuové komory pro povlakování nástrojů a pro dekorativní povlakování
Vakuové komory pro povlakování skleněných tabulí pro architekturu
Zakázková výroba speciálních zařízení, tlakových nádob a ocelových konstrukcí.

Lokalita  STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, strojírenská divize

Další adresy

Návštěvní adresa K Lomu 426 332 09 Štěnovice Česká republika
Sídlo firmy Plzeňská 565 332 09 Štěnovice Česká republika

Základní informace  STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, strojírenská divize

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: OHSAS 18001: 2008
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: GAS CP 18-2002, CP 20-2002, CP 34-2002

Vedení STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, strojírenská divize Stáhnout seznam manažerů

Majetková struktura  STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, strojírenská divize

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, strojírenská divize

Činnost  STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, strojírenská divize

Výrobce Distributor Služba

Činnost podle klasifikace Kompass

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské stavitelství (42)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Civil engineering (42)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba konstrukčních kovových výrobků (251)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of structural metal products (251)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků (252)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal (252)

NACE CZ (CZ 2008) : Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění (256)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and coating of metals; machining (256)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí (422)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects (422)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice a příprava staveniště (431)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition and site preparation (431)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce (432)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical, plumbing and other construction installation activities (432)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (2511)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových nádrží a zásobníků (2529)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal (2529)

NACE CZ (CZ 2008) : Obrábění (2562)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Machining (2562)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba vodních děl (4291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of water projects (4291)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Průzkumné vrtné práce (4313)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Test drilling and boring (4313)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektrické instalace (4321)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical installation (4321)

NACE CZ (CZ 2008) : Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace (4322)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of structural metal products (2511)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal (2512)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and coating of metals; machining (2592)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Electrical installation (4321)

ISIC 4 (WORLD) : Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)

Pokračování klasifikace Kompass

Mohlo by vás také zajímat: