Step TRUTNOV a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt Step TRUTNOV a.s.

Horská 695
541 02 Trutnov

Česká republika

Základní data Step TRUTNOV a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (74)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ017443

Činnost Step TRUTNOV a.s.

Výroba, prodej, montáž, opravy a revize vyhrazených tepelných a plynových zařízení (na klíč)
- tlakové nádoby, beztlaké nádoby, zásobníky a nádrže
- akumulační nádrže
- sedla pro ležaté nádoby
- ohříváky vody, hydraulické výhybky
- výměníky a výměníkové stanice
- vzdušníky
- zařízení na úpravu vody (změkčovací filtry, tlakové filtry, rozpouštěcí nádrže, výplachové dávkovače)
- kotle a kotelny na spalování biomasy - slámy, sena, dřevní štěpky,...
- potrubí a potrubní systémy
- úpravny vod a zařízení úpraven vod
- topenářská činnost investičního a opravárenského charakteru
- projektová a inženýrská činnost
- svařování kovů, potrubí, výroba svařenců
Stabilní tlakové nádoby: stojatý vzdušník, stojatý větrník, expanzní nádoby, expandéry, ležatý vzdušník, expanzní nádoba s vakem, vodárna (větrník) s pryžovým vakem, stojaté akumulační nádrže, akumulační nádrže s plovoucím boilerem.
Výměníky tepla a ohříváky vody: plynový spalinový ohřívák vody, plynový spalinový výměník tepla, ležaté ohříváky vody, stojaté ohříváky vody, stojaté a ležaté výměníky tepla (pára - voda / voda - voda).
Zařízení na úpravu vody: změkčovací filtry, patronový změkčovací filtr, patronový demineralizační filtr.
Zásobníky na zkapalněné plyny.
Odkalovací a odvzdušňovací nádoby.
Beztlaké nádoby: beztlaká expanzní nádrž.
Kotle na biomasu: kotle na balíkovou slámu, kotle na dřevní štěpku.
Automatické expanzní, doplňovací a odplyňovací zařízení STEP-TV.

Lokalita  Step TRUTNOV a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Horská 695 541 02 Trutnov Česká republika
Sídlo firmy Na příkopě 1047/17 110 00 Praha 1 Česká republika

Základní informace  Step TRUTNOV a.s.

Certifikáty

Typ: Dle UDT Warszawa
Typ: ISO 9001: 2015
Typ: Dle technických pravidel AD Merkblatt HPO
Typ: Výroba dle modulu H/H1 dle PEDD 97/23/ES

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  Step TRUTNOV a.s.

Výrobce Distributor Služba

Činnost podle klasifikace Kompass

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (74)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities (74)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků (252)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal (252)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce (432)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical, plumbing and other construction installation activities (432)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení (2521)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of central heating radiators and boilers (2521)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových nádrží a zásobníků (2529)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal (2529)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly (2811)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines (2811)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení (2825)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment (2825)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j n (2829)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (2829)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (4120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektrické instalace (4321)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical installation (4321)

NACE CZ (CZ 2008) : Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace (4322)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových nádrží a zásobníků (2529)

NACE CZ (CZ 2008) : Truhlářské práce (4332)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Joinery installation (4332)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal (2512)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines (2811)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other general-purpose machinery (2819)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

ISIC 4 (WORLD) : Electrical installation (4321)

ISIC 4 (WORLD) : Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

Pokračování klasifikace Kompass