STATIKA s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt STATIKA s.r.o.

Nuselská 2
140 00 Praha 4

Česká republika

Základní data STATIKA s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výstavba budov (41)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ019048

Činnost STATIKA s.r.o.

1) Návrhy konstrukcí:
- betonových a železobetonových konstrukcí
- ocelových konstrukcí
- dřevěných konstrukcí
- základových konstrukcí
- spřažených a kombinovaných konstrukcí
- geotechnických konstrukcí
2) Rekonstrukce objektů:
- statické posudky stávajících objektů
- provizorní zajištění objektů při přestavbách
- rekonstrukce stávajících nosných částí
- navrhování nových nosných částí objektů
3) Průzkum stávajícího stavu a expertízy:
- statické, dynamické a pevnostní zkoušky staveb
- konzultační, inženýrská a poradenská činnost
4) Speciální dynamické výpočty
5) Odborné a znalecké posudky
6) Regenerace panelových domů
7) Nezávislá kontrola projektů
8) Inženýrská činnost
9) Odborná pomoc při koupi nemovitostí
10) Všechny stupně stavební projektové dokumentace

Lokalita  STATIKA s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Nuselská 2 140 00 Praha 4 Česká republika
Sídlo firmy Rochovská 765/20 198 00 Praha 9 Česká republika

Základní informace  STATIKA s.r.o.

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  STATIKA s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba budov (41)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of buildings (41)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (412)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (412)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí (422)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects (422)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (4120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (4222)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for electricity and telecommunications (4222)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Truhlářské práce (4332)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Joinery installation (4332)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

Mohlo by vás také zajímat: