SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

Jana Sigmunda 313
783 49 Lutín

Česká republika

Základní data SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ006241

Činnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

Hydraulický výzkum, vývoj, projekce a odbyt v oboru čerpací techniky, malých vodních turbín zahrnující:
- hydraulický návrh průtočných částí hydrodynamických čerpadel, t.j. oběžných kol, rozváděčů, převáděčů, spirál a sacích těles pro čisté a zněčištěné kapaliny a pro hydraulickou dopravu
- výpočty hydrodynamických sil působící na rotory a statory čerpadel
- výpočty proudění viskozní kapaliny na bázi 2D, Q3D, a 3D lopatkových mříží jednoduchých, tandemových s využitím programového systému TASC FLOW.
Expertní a poradenská činnost v oblasti hydraulických strojů a jejich příslušenství
Experimentální výzkum průtočných částí hydrodynamických čerpadel včetně modelového výzkumu
Poskytování vědecko-technických informací a normalizační činnost v oboru čerpací techniky
Vlastní výroba:
- ponorná axiální čerpadla na odčerpávání vratných kalů v čistírnách odpadních vod,
- agregáty pro likvidaci požárů a ekologických havárií - speciální konstrukční a materiálové provedení, plovoucí čerpadla, samonasávací a směšovací čerpadla, mobilní čerpací stanice pro odčerpávání vod se zatopených území

Lokalita  SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Jana Sigmunda 313 783 49 Lutín Česká republika
Sídlo firmy Jana Sigmunda 313 783 49 Lutín Česká republika

Vedení SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. Stáhnout seznam manažerů

Majetková struktura  SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

Činnost  SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj (72)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Scientific research and development (72)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (721)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Research and experimental development on natural sciences and engineering (721)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba hydraulických a pneumatických zařízení (2812)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of fluid power equipment (2812)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních čerpadel a kompresorů (2813)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other pumps and compressors (2813)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie (7211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Research and experimental development on biotechnology (7211)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (7219)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other research and experimental development on natural sciences and engineering (7219)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of fluid power equipment (2812)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves (2813)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

ISIC 4 (WORLD) : Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)

ISIC 4 (WORLD) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)