SEŽEV-REKO, a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt SEŽEV-REKO, a.s.

Jarní 1116/50
614 00 Brno

Česká republika

Základní data SEŽEV-REKO, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výstavba železnic a podzemních drah (4212)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ016326

Činnost SEŽEV-REKO, a.s.

Železniční stavitelství, rekonstrukce a opravy železnic
 
 • provádění staveb a zařízení staveniště,
 • komplexní výstavba a rekonstrukce železničního a tramvajového svršku a spodku,
 • údržba železničních tratí a umělých staveb,
 • zemní práce a sanace,
 • odvodnění tratí a stanic,
 • ochrana drážního tělesa,
 • komplexní práce na pražcovém podloží a kolejovém loži,
 • výstavba, údržba a rekonstrukce koleje a výhybek,
 • výstavba a údržba přejezdů a přechodů,
 • výstavba nástupišť, ramp, zarážedel, účelových komunikací a zpevněných ploch,
 • výstavba oplocení, kanalizací a protihlukových stěn,
 • výstavba chrániček a kolektorů,
 • sanace inženýrských objektů a podloží kolejí,
 • zařízení tratí a traťových značek včetně informačního systému ve stanici a jejich vybavení mobiliářem

Drážní doprava

Doprava a mechanizace
 
 • Provádění zemních prací
 • Přeprava nákladů
 • Práce zdvihacích zařízení
 • Přeprava osob

Lokalita  SEŽEV-REKO, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Jarní 1116/50 614 00 Brno Česká republika
Sídlo firmy Jarní 1116/50 614 00 Brno Česká republika

Základní informace  SEŽEV-REKO, a.s.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: ČSN OHSAS 18001: 2008

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  SEŽEV-REKO, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba železnic a podzemních drah (4212)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of railways and underground railways (4212)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)