SETERM CB a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt SETERM CB a.s.

Nemanická 2765/16a
370 10 České Budějovice

Česká republika

Základní data SETERM CB a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (4222)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ016177

Činnost SETERM CB a.s.

Facility management (správa nemovitostí)
- Ochrana hmotného majetku a osob (PCO, FO, PVS) 
- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- Požární ochrana 
- Environmentální profil společnosti 
- Bezpečnost technických zařízení 
- Krizové řízení 
- Technická správa budov 
- Revizní činnosti (EZ, PZ, TZ, ZZ, PO) 
- Digitalizace, archivace a distribuce dat

Kompletní dodávka stavebních a distribučních soustav
- Projektová příprava 
- Inženýring 
- Montážní činnost (kabeláže, elektroinstace, EZS, EPS, CCTV) 
- Servisní činnost

Kompletní dodávky trafostanic

Geodetické práce
- Geodetické zaměření skutečného provedení staveb 
- Předměřování pro potřeby projektové dokumentace 
- Vytyčení staveb 
- Vektorizace katastrálních map 
- Zabezpečení tvorby geometrických plánů pro oddělení pozemků a pro věcná břemena 
- Tvorba dokumentace TE

Dopravně mechanizační služby

Lokalita  SETERM CB a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Nemanická 2765/16a 370 10 České Budějovice Česká republika
Sídlo firmy Nemanická 2765/16a 370 10 České Budějovice Česká republika

Základní informace  SETERM CB a.s.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: ISO 45001: 2018

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  SETERM CB a.s.

Výrobce Distributor Služba

Činnost podle klasifikace Kompass

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (4222)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for electricity and telecommunications (4222)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Správa nemovitostí na základě smlouvy (6832)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Management of real estate on a fee or contract basis (6832)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektrické instalace (4321)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical installation (4321)

NACE CZ (CZ 2008) : Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (74901)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů (8020)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Security systems service activities (8020)

NACE CZ (CZ 2008) : Zeměměřické a kartografické činnosti (71122)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Real estate activities on a fee or contract basis (6820)

ISIC 4 (WORLD) : Electrical installation (4321)

ISIC 4 (WORLD) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

ISIC 4 (WORLD) : Security systems service activities (8020)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

Mohlo by vás také zajímat: