ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 4603/14a
466 04 Jablonec nad Nisou

Česká republika

Základní data ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Zobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výstavba budov (41)
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ026556

Činnost ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Stavební činnost
Vodohospodářské stavby
- kompletní výstavba čistíren odpadních vod (ČOV) včetně kanalizačních sběračů
- kompletní výstavba vodovodů včetně vodojemů
- rekonstrukce stávajících inženýrských sítí
- výstavba rozvodů plynu
- čištění a úprava vodních toků a rybníků
- zemní práce
- domovní vodovodní a kanalizační přípojky
- opěrné zdi
- účelové komunikace
- terénní úpravy (včetně sadových úprav)
- demolice objektů 

Lokalita  ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Želivského 4603/14a 466 04 Jablonec nad Nisou Česká republika
Sídlo firmy Želivského 4603/14a 466 04 Jablonec nad Nisou Česká republika

Základní informace  ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba budov (41)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of buildings (41)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (412)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (412)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí (422)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects (422)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (4120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (4222)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for electricity and telecommunications (4222)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace (4322)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)

NACE CZ (CZ 2008) : Truhlářské práce (4332)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Joinery installation (4332)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)

Mohlo by vás také zajímat: