REMEX CZ a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt REMEX CZ a.s.

K Váze 1111/66
154 00 Praha 5

Česká republika

Základní data REMEX CZ a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Demolice a příprava staveniště (431)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ060069

Činnost REMEX CZ a.s.

Stavební práce
 
 • Provádění zemních prací od HTÚ až po provádění násypových a zářezových těles
 • Rekonstrukce vozovek včetně konstrukčních vrstev komunikací
 • Provádění lesnických a zahradnických prací
 • Provádění mostních objektů
 • Provádění provizorních přemostění
 • Výstavba železničních nástupišť včetně jejich zastřešení
 • Výstavba pozemních objektů včetně demolic

Odpadové hospodářství

 
 • Příprava plánů odpadového hospodářství
 • Návrhy nejefektivnějších variant
 • Posouzení možnosti využití odpadů
 • Recyklace veškerých druhů recyklovatelných odpadů
 • Návrhy na využití recyklátů
 • Vyhledávání vhodných úložišť odpadů
 • Logistika dopravy odpadů
 • Zpracování veškeré odpadové dokumentace

Drcení
 
 • Drcení a třídění nerostných surovin v lomech
 • Drcení a třídění drážního výzisku
 • Recyklace kameniva
   

Lokalita  REMEX CZ a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa K Váze 1111/66 154 00 Praha 5 Česká republika
Sídlo firmy K Váze 1111/66 154 00 Praha 5 Česká republika

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  REMEX CZ a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice a příprava staveniště (431)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition and site preparation (431)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice (4311)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition (4311)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba silnic a železnic (421)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of roads and railways (421)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba železnic a podzemních drah (4212)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of railways and underground railways (4212)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba silnic a dálnic (4211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of roads and motorways (4211)

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování a sběr odpadů (381)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Waste collection (381)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných (3821)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

ISIC 4 (WORLD) : Demolition (4311)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)