PROSPEKSA, a.s.

Neklanova 152/44
128 00 Praha 2
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě PROSPEKSA, a.s.

Činnost

Zaměření na obchod s komoditami (zemní plyn, elektřina, nespotřebované chemické látky, dříví).

Základní informace

Klíčové ukazatele PROSPEKSA, a.s.

Zaměstnanci

Činnost PROSPEKSA, a.s.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba, přenos a rozvod elektřiny (351)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Electric power generation, transmission and distribution (351)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty (462)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of agricultural raw materials and live animals (462)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba elektřiny (3511)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Production of electricity (3511)
NACE CZ (CZ 2008) :
Přenos elektřiny (3512)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Transmission of electricity (3512)
NACE CZ (CZ 2008) :
Rozvod elektřiny (3513)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Distribution of electricity (3513)
NACE CZ (CZ 2008) :
Obchod s elektřinou (3514)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Trade of electricity (3514)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi (4612)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals (4612)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky (4616)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods (4616)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky (4617)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco (4617)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy (4621)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds (4621)
ISIC 4 (WORLD) :
Electric power generation, transmission and distribution (3510)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale on a fee or contract basis (4610)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of agricultural raw materials and live animals (4620)

Mohlo by vás také zajímat

Kompass umožňuje