PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.

Na Příkopě 988/31
110 00 Praha 1
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.

Činnost

Překladatelská agentura, profesionální překlady a tlumočení ze všech oborů. Služby v oblasti Audio/Video, lokalizace softwaru a dokumentace, DTP.
Jazyková škola.

Základní informace

Certifikáty

  • Typ:

    ČSN EN ISO 9001: 2008

Klíčové ukazatele PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.

Zaměstnanci

Vedení PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.

Činnost PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Rozmnožování nahraných nosičů (182)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Reproduction of recorded media (182)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů (591)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Motion picture, video and television programme activities (591)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály (631)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Data processing, hosting and related activities; web portals (631)
NACE CZ (CZ 2008) :
Překladatelské a tlumočnické činnosti (743)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Translation and interpretation activities (743)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)
NACE CZ (CZ 2008) :
Rozmnožování nahraných nosičů (1820)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Reproduction of recorded media (1820)
NACE CZ (CZ 2008) :
Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů (5911)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Motion picture, video and television programme production activities (5911)
NACE CZ (CZ 2008) :
Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů (5912)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Motion picture, video and television programme post-production activities (5912)
NACE CZ (CZ 2008) :
Programování (6201)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Computer programming activities (6201)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií (6209)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other information technology and computer service activities (6209)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem (6311)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Data processing, hosting and related activities (6311)
NACE CZ (CZ 2008) :
Překladatelské a tlumočnické činnosti (7430)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Translation and interpretation activities (7430)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
NACE CZ (CZ 2008) :
Univerzální administrativní činnosti (8211)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Combined office administrative service activities (8211)
NACE CZ (CZ 2008) :
Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti (8219)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Photocopying, document preparation and other specialised office support activities (8219)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j n (8299)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní vzdělávání j n (8559)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other education n.e.c. (8559)
NACE CZ (CZ 2008) :
Podpůrné činnosti pro scénická umění (9002)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Support activities to performing arts (9002)
ISIC 4 (WORLD) :
Reproduction of recorded media (1820)
ISIC 4 (WORLD) :
Motion picture, video and television programme production activities (5911)
ISIC 4 (WORLD) :
Motion picture, video and television programme post-production activities (5912)
ISIC 4 (WORLD) :
Computer programming activities (6201)
ISIC 4 (WORLD) :
Other information technology and computer service activities (6209)
ISIC 4 (WORLD) :
Data processing, hosting and related activities (6311)
ISIC 4 (WORLD) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
ISIC 4 (WORLD) :
Combined office administrative service activities (8211)
ISIC 4 (WORLD) :
Photocopying, document preparation and other specialized office support activities (8219)
ISIC 4 (WORLD) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)
ISIC 4 (WORLD) :
Other education n.e.c. (8549)
ISIC 4 (WORLD) :
Creative, arts and entertainment activities (9000)

Mohlo by vás také zajímat