Povodí Vltavy, státní podnik

Poslední aktualizace:

Kontakt Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 8
150 00 Praha 5

Česká republika

Základní data Povodí Vltavy, státní podnik

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ002705

Činnost Povodí Vltavy, státní podnik

Správa vodních toků, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, zajišťování odborné pomoci vodoprávním úřadům při rozhodovací činnosti, vytváření podmínek pro racionální, šetrné a ekologicky únosné využívání povrchových a podzemních vod a vodních toků.

Lokalita  Povodí Vltavy, státní podnik

Další adresy

Návštěvní adresa Holečkova 8 150 00 Praha 5 Česká republika
Sídlo firmy Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5 Česká republika

Vedení Povodí Vltavy, státní podnik Stáhnout seznam manažerů

Majetková struktura  Povodí Vltavy, státní podnik

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  Povodí Vltavy, státní podnik

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské stavitelství (42)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Civil engineering (42)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů (382)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Waste treatment and disposal (382)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí (422)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects (422)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb (429)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects (429)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných (3821)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování nebezpečných odpadů (3822)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba vodních děl (4291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of water projects (4291)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)