POLAR televize Ostrava, s.r.o.

Boleslavova 710/19
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě POLAR televize Ostrava, s.r.o.

Činnost

Regionální vysílání TV POLAR na kanálech TV PRIMA a TV NOVA a zajištění zpravodajských příspěvků pro celoplošné TV
Internetová televize Moravskoslezského kraje
Internetové noviny Moravskoslezského kraje
Výroba: reklamní spoty, technické a instruktážní programy, výukové pořady a videa, e-learning, TV pořady, dabing, interaktivní multimediální prezentace
Pronájem: TV technika a studio (systémy BETACAM SP, DV CAM)
Výroba televizních pořadů, reklamních a propagačních spotů
Výroba: propagační filmy, reklamy, reklamní spoty, instruktážní a výukové filmy, 3D vizualizace a třírozměrné animace, televizní pořady a programy, zpravodajství a publicistika, zpravodajské spoty. Natáčení filmových spotů např. v těžkých průmyslových provozech, zdravotnických zařízeních, ve vlastním virtuálním studiu,...
Živé přenosy, streaming - vysílání (streamování) videa po internetu. Streamování konferencí, sportovních akcí, zápasů, prezentací, koncertů,... Vícekamerové natočení akce (konference, firemní prezentace, koncertu, sportovní akce...) a její režijní zpracování - vložení znělek, titulků, reklam, encodování výstupu do více formátů - MPEG4 AVC (H.264) pro streaming technologií Flash, popř. do formátu WMV, distribuce streamu do internetu přes vlastní servery s konektivitou 2 Gbit, záznam akce a její následné publikování na internetu formou VoD (video on demand) a dále její export na DVD-video, popřípadě další nosiče.
Internetová prezentace - webdesign, grafické návrhy internetové prezentace, výroba šablon, redakční systémy, naplňování obsahem, testování a korektury webových stránek, webhostingové služby, analýzy provozu, optimalizace (SEO), internetový marketing, údržba webových prezentací.
Multimediální prezentace - návrhy, vývoj a výroba multimediálních prezentací na nosičích CD-ROM, DVD-ROM, CD vizitka, Flash disk, Internet ve formátu Macromedia Flash, obsah prezentace - texty, obrázky, animace, fotografie, grafy, video, zvuk v libovolných jazykových verzích.
Animace, grafické návrhy: 2D animace - efektní vizualizace loga, animované virtuální novoročenky, 3D animace - statické i náročné dynamické modely, grafické návrhy - ilustrace, firemní design, obalový design, webový design, sazba tiskovin, tiskové služby - tisková příprava, malonákladový digitální tisk, ofsetový tisk, velkoformátový tisk.
Televizní vysílání
Soukromá televizní společnost, regionální vysílání pro Moravskoslezský kraj. Regionální vysílání POLAR v Moravskoslezském terestrickém digitálním multiplexu LTV Plus Klimkovice, 24hodinové městské kanály POLAR ve městech Karviná, Havířov, Orlová, Nový Jičín, Frýdek-Místek, vstupy POLAR do TV PODA 12krát denně, šířeno ve městech Ostrava, Bohumín, Havířov, Karviná, samostatný kanál POLAR Nový Jičín šířený v IPTV síti NJ NET, internetové zpravodajské portály, internetové noviny a televize Moravskoslezského kraje, vysílání pro mobilní telefony.

Základní informace

Klíčové ukazatele POLAR televize Ostrava, s.r.o.

Zaměstnanci

Vedení POLAR televize Ostrava, s.r.o.

Činnost POLAR televize Ostrava, s.r.o.

Činnost (pokr.)

  • Výrobce
  • Distributor
  • Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Tvorba programů a vysílání (60)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Programming and broadcasting activities (60)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů (591)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Motion picture, video and television programme activities (591)
NACE CZ (CZ 2008) :
Rozhlasové vysílání (601)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Radio broadcasting (601)
NACE CZ (CZ 2008) :
Tvorba televizních programů a televizní vysílání (602)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Television programming and broadcasting activities (602)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí (611)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wired telecommunications activities (611)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí (613)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Satellite telecommunications activities (613)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní telekomunikační činnosti (619)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other telecommunications activities (619)
NACE CZ (CZ 2008) :
Podpůrné činnosti ve vzdělávání (856)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Educational support activities (856)
NACE CZ (CZ 2008) :
Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů (5911)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Motion picture, video and television programme production activities (5911)
NACE CZ (CZ 2008) :
Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů (5912)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Motion picture, video and television programme post-production activities (5912)
NACE CZ (CZ 2008) :
Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů (5913)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Motion picture, video and television programme distribution activities (5913)
NACE CZ (CZ 2008) :
Rozhlasové vysílání (6010)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Radio broadcasting (6010)
NACE CZ (CZ 2008) :
Tvorba televizních programů a televizní vysílání (6020)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Television programming and broadcasting activities (6020)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí (6110)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wired telecommunications activities (6110)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí (6130)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Satellite telecommunications activities (6130)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní telekomunikační činnosti (6190)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other telecommunications activities (6190)
NACE CZ (CZ 2008) :
Programování (6201)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Computer programming activities (6201)
NACE CZ (CZ 2008) :
Poradenství v oblasti informačních technologií (6202)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Computer consultancy activities (6202)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií (6209)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other information technology and computer service activities (6209)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j n (7739)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (7739)
NACE CZ (CZ 2008) :
Podpůrné činnosti ve vzdělávání (8560)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Educational support activities (8560)
NACE CZ (CZ 2008) :
Podpůrné činnosti pro scénická umění (9002)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Support activities to performing arts (9002)
ISIC 4 (WORLD) :
Motion picture, video and television programme production activities (5911)
ISIC 4 (WORLD) :
Motion picture, video and television programme post-production activities (5912)
ISIC 4 (WORLD) :
Motion picture, video and television programme distribution activities (5913)
ISIC 4 (WORLD) :
Radio broadcasting (6010)
ISIC 4 (WORLD) :
Television programming and broadcasting activities (6020)
ISIC 4 (WORLD) :
Wired telecommunications activities (6110)
ISIC 4 (WORLD) :
Satellite telecommunications activities (6130)
ISIC 4 (WORLD) :
Other telecommunications activities (6190)
ISIC 4 (WORLD) :
Computer programming activities (6201)
ISIC 4 (WORLD) :
Computer consultancy and computer facilities management activities (6202)
ISIC 4 (WORLD) :
Other information technology and computer service activities (6209)
ISIC 4 (WORLD) :
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods (7730)
ISIC 4 (WORLD) :
Educational support activities (8550)
ISIC 4 (WORLD) :
Creative, arts and entertainment activities (9000)

Mohlo by vás také zajímat