P - EKO s.r.o.

Podhoří 197/15
400 10 Ústí nad Labem
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě P - EKO s.r.o.

Činnost

1. Nakládání s odpady
- úprava vlastností odpadů, využívání odpadů, odstraňování odpadů,
- komplexní technické a organizační řešení odpadového hospodářství původce,
- zajišťování služby odpadového hospodáře u původce odpadů,
- vedení evidence odpadů původce odpadů,
- zpracovávání evidenčních a identifikačních listů nebezpečných odpadů,
- likvidace černých skládek odpadů,
- hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zatřiďování odpadů podle katalogu odpadů,
- poradenství v oblasti nakládání s odpady.
2. Staré ekologické zátěže
- průzkumy a hodnocení starých ekologických zátěží,
- návrhy opatření a technického řešení problematiky starých ekologických zátěží,
- zastupování při jednáních s orgány veřejné správy,
- realizace sanačních zásahů,
- rekultivační a stavební úpravy,
- vyhodnocování účinnosti sanací.
3. Poradenství v oblasti ekologie
- ekologické audity,
- EIA - zjišťovací řízení, dokumentace, posudky,
- zajišťování služby autorizované osoby podle zákona o chemických látkách a přípravcích,
- rozvojové studie,
- biologické průzkumy, hodnocení a posudky,
4. Tvorba a údržba zeleně
- celoroční údržba zelených ploch,
- projekty a realizace výsadby zeleně,
- návrhy a realizace územních systémů ekologické stability krajiny,
- speciální práce - rekonstrukce trávníků, údržba chráněných stromů, hubení bolševníku a pod.
5. Přeprava odpadů
- přeprava odpadů, zejména nebezpečných nebo problémových odpadů,
- vybavování odpadů dokumentací předepsanou pro jejich přepravu,
- zabezpečování přeprav velkých množství odpadů (např. při sanačních nebo demoličních akcích).

Základní informace

Certifikáty

  • Typ:

    EN ISO 9001: 2008

  • Typ:

    EN ISO 14001

Klíčové ukazatele P - EKO s.r.o.

Zaměstnanci

Činnost P - EKO s.r.o.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s odpadními vodami (37)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Sewerage (37)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Remediation activities and other waste management services (39)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba pilařská a impregnace dřeva (161)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Sawmilling and planing of wood (161)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s odpadními vodami (370)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Sewerage (370)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování a sběr odpadů (381)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Waste collection (381)
NACE CZ (CZ 2008) :
Odstraňování odpadů (382)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Waste treatment and disposal (382)
NACE CZ (CZ 2008) :
Úprava odpadů k dalšímu využití (383)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Materials recovery (383)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Remediation activities and other waste management services (390)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s úpravou krajiny (813)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Landscape service activities (813)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s odpadními vodami (370)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných (3811)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Collection of non-hazardous waste (3811)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů (3812)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Collection of hazardous waste (3812)
NACE CZ (CZ 2008) :
Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných (3821)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)
NACE CZ (CZ 2008) :
Odstraňování nebezpečných odpadů (3822)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Treatment and disposal of hazardous waste (3822)
NACE CZ (CZ 2008) :
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení (3832)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Recovery of sorted materials (3832)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní úklidové činnosti (8129)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other cleaning activities (8129)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s úpravou krajiny (8130)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Landscape service activities (8130)
ISIC 4 (WORLD) :
Collection of non-hazardous waste (3811)
ISIC 4 (WORLD) :
Collection of hazardous waste (3812)
ISIC 4 (WORLD) :
Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)
ISIC 4 (WORLD) :
Treatment and disposal of hazardous waste (3822)
ISIC 4 (WORLD) :
Materials recovery (3830)
ISIC 4 (WORLD) :
Other building and industrial cleaning activities (8129)
ISIC 4 (WORLD) :
Landscape care and maintenance service activities (8130)

Mohlo by vás také zajímat

Mohlo by vás také zajímat:

Kompass umožňuje