Poslední aktualizace:

Kontakt OKD, HBZS, a.s.

Lihovarská 10/1199
716 00 Ostrava - Radvanice

Česká republika

Základní data OKD, HBZS, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Činnosti v oblasti protipožární ochrany (8425)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ012552

Činnost OKD, HBZS, a.s.

Důlní záchranná služba.
Speciální práce:
- v nedýchatelném a zdraví škodlivém ovzduší
- pod vodou včetně nasazení miniponorky
- ve výškách a nad volnou hloubkou
- rozrušování hornin a zdiva hydraulickými klíny
- injektáže
- servis dýchací a oživovací techniky
- servis a tlakové zkoušky tlakových lahví
- servis a kontroly hasicích přístrojů včetně tlakových zkoušek
- provoz, servis a údržba důlních svítidel
- měření infrakamerou
- chromatografické rozbory ovzduší
- fotodokumentace a videozáznamy
Školení a výcvik lezců, potápěčů, uživatelů dýchací, oživovací a měřicí techniky.
Výroba a ukládání popílko-cementových směsí, dodávka popelovin. Využití popelovin, plavení popílku z povrchu do dolů, vyplňování vyrubaných prostor.
Protipožární prevence, ochrana a ostatní záchranné práce.
Montáž, revize a opravy protipožárních zařízení, včetně plnění hasicích přístrojů.
Montáž, servis a opravy technologických zařízení.
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí.
Technicko-poradenská činnost.
Zkušební a testovací činnost.
Protizáparové poradenství.
Inertizace.
Výroba cejchovních plynů.
Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb.

Lokalita  OKD, HBZS, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Lihovarská 10/1199 716 00 Ostrava - Radvanice Česká republika
Sídlo firmy Lihovarská 1199/10 716 00 Ostrava - Radvanice Česká republika

Základní informace  OKD, HBZS, a.s.

Certifikáty

Typ: BS EN ISO 14001: 2015
Typ: BS EN ISO 9001: 2015

Majetková struktura  OKD, HBZS, a.s.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  OKD, HBZS, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti v oblasti protipožární ochrany (8425)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Fire service activities (8425)

NACE CZ (CZ 2008) : Specializovaná ambulantní zdravotní péče (8622)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Specialist medical practice activities (8622)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení (2712)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electricity distribution and control apparatus (2712)

NACE CZ (CZ 2008) : (71209)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Public order and safety activities (8423)

ISIC 4 (WORLD) : Medical and dental practice activities (8620)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus (2710)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

Pokračování klasifikace Kompass

Naše služby pro rozvoj vašeho podnikání

ZVIDITELNĚNÍ

Zviditelněte vaše produkty. Zařaďte se mezi přední dodavatele z vašeho oboru. Vyberte si sami země, ve kterých chcete získat nové zákazníky.