NOWASTAV akciová společnost

Poslední aktualizace:

Kontakt NOWASTAV akciová společnost

Brandýská 763
250 90 Jirny

Česká republika

Základní data NOWASTAV akciová společnost

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ012550

Činnost NOWASTAV akciová společnost

Revitalizace krajiny:
- výstavba a rekonstrukce jezů, rybníků, regulací vodních toků a kanalizačních řadů.
Dlažby a rovnaniny z lomového kamene, opěrné stěny z lomového kamene nebo betonu, drátokamenné konstrukce, hrazení bystřin, vegetační opevnění.
Betonové konstrukce, sanace betonů, kamenné zdivo, obklady a dlažby, dodávky technologie, tesařské konstrukce.
Výstavba a opravy výpustí a bezpečnostních přelivů, sypání hrází, opevňování břehů, čištění a odbahňování, vegetační doprovod.
Splaškové a dešťové kanalizace z materiálů dle návrhu včetně konečných úprav na povrchu: asfalt, kamenná nebo zámková dlažba. Výstavby čistíren odpadních vod včetně dodávky technologie a komplexního dokončení objektu.
Vegetační úpravy.
Výsadba dřevin, zakládání trávníků, montáž a dodávka zavlažovacích systémů a pěstební péče.
Inženýrská činnost.
Zpracování a projednání povodňových a havarijních plánů, projednání dopravních opatření, vyjádření správců sítí, geodetické práce.
Zpracování a projednání projektové dokumentace ve spolupráci s partnerskou organizací Ekotechnik-inženýring s.r.o.

Lokalita  NOWASTAV akciová společnost

Další adresy

Návštěvní adresa Brandýská 763 250 90 Jirny Česká republika
Sídlo firmy Malešická 2679/49 130 00 Praha 3 Česká republika

Základní informace  NOWASTAV akciová společnost

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016

Vedení NOWASTAV akciová společnost Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  NOWASTAV akciová společnost

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba budov (41)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of buildings (41)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské stavitelství (42)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Civil engineering (42)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (412)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (412)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí (422)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects (422)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb (429)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects (429)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice a příprava staveniště (431)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition and site preparation (431)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (4120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (4222)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for electricity and telecommunications (4222)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba vodních děl (4291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of water projects (4291)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Průzkumné vrtné práce (4313)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Test drilling and boring (4313)

NACE CZ (CZ 2008) : Truhlářské práce (4332)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Joinery installation (4332)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)