Jiný

Měřicí senzor s přesností 10 µm za špičkovou cenu

Kdo: Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka

Měřicí senzor s přesností 10 µm za špičkovou cenu
Měřicí senzor s přesností 10 µm za špičkovou cenu
Měřicí laserový sensor HG-C pro detekci přítomnosti, umístění nebo polohy s opakovatelností 10 µm za špičkovou cenu.   Panasonic nabízí nový laserový měřicí senzor HG-C s přesností 10 µm a dobou odezvy  1,5 ms za bezkonkurenční cenu. Měřicí senzor řady HG-C otevírá nové možnosti pro využití v průmyslu jako např: řízení ruky robota, přesné měření excentricity, kontrola přítomnosti velmi malých součástek nebo detekce překrývání součástí i z velmi tenkého materiálu. Měření může probíhat jak staticky tak dynamicky. Vzhledem k tomu, že senzor disponuje jak digitálním tak analogovým výstupem (0-5 V) je možné integrovat senzor do stávajícího systému mnoha způsoby. Konfiguračními tlačítky jednoduše nastavíte všechny parametry senzoru a okamžitě jsou vidět naměřené hodnoty na vestavěném čtyřmístném displeji. Digitální vstup je možné využít pro spuštění měření, kontrolu funkčnosti či nulování. Senzory řady HG-C jsou k dispozici ve třech typech od 30 ±5 mm do 100 ±35 mm s průměrem paprsku 10 až 70 μm. Všechny modely v bezpečném provedení hliníkového odlitku jsou osazeny červeným polovodičovým laserem třídy 2 a vykazují teplotní odchylku do 0,03 %. Díky miniaturnímu a lehkému provedení může být měřicí senzor osazen i na pohybující se části strojů.