NET - vysokotlaká technika, spol. s r.o.

Lipová 46
788 32 Staré Město pod Sněžníkem
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě NET - vysokotlaká technika, spol. s r.o.

Činnost

- otryskávání povrchů ve stavebnictví, otryskávání betonových ploch, betonových nádrží apod.
- dodávky příslušenství k vysokotlakým otryskávacím zařízením

Základní informace

Certifikáty

  • Typ:

    ČSN EN ISO 9001: 2009

Klíčové ukazatele NET - vysokotlaká technika, spol. s r.o.

Zaměstnanci

Vedení NET - vysokotlaká technika, spol. s r.o.

Činnost NET - vysokotlaká technika, spol. s r.o.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Inženýrské stavitelství (42)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Civil engineering (42)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba inženýrských sítí (422)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Construction of utility projects (422)
NACE CZ (CZ 2008) :
Úklidové činnosti (812)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Cleaning activities (812)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j n (2829)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (2829)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Construction of utility projects for fluids (4221)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba vodních děl (4291)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Construction of water projects (4291)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba ostatních staveb j n (4299)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní kompletační a dokončovací práce (4339)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other building completion and finishing (4339)
NACE CZ (CZ 2008) :
Všeobecný úklid budov (8121)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
General cleaning of buildings (8121)
NACE CZ (CZ 2008) :
Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení (8122)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other building and industrial cleaning activities (8122)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní úklidové činnosti (8129)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other cleaning activities (8129)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of other general-purpose machinery (2819)
ISIC 4 (WORLD) :
Construction of utility projects (4220)
ISIC 4 (WORLD) :
Construction of other civil engineering projects (4290)
ISIC 4 (WORLD) :
Building completion and finishing (4330)
ISIC 4 (WORLD) :
General cleaning of buildings (8121)
ISIC 4 (WORLD) :
Other building and industrial cleaning activities (8129)

Mohlo by vás také zajímat

Kompass umožňuje