NESPO plus s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt NESPO plus s.r.o.

Hřbitovní 3205
415 01 Teplice

Česká republika

Základní data NESPO plus s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výroba motorových vozidel a jejich motorů (291)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ008435

Činnost NESPO plus s.r.o.

Bezpečnost práce a požární ochrana
- Bezpečnostní technik – odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dle § 10, odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.)
- Koordinátor BOZP na staveništích – odborně způsobilá osoba dle §§ 14 – 18 zákona č. 309/2006 Sb.
- Požární technik – odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany (dle § 11 zákona č. 67/2001 Sb.)
- Auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Opravy a revize požárně bezpečnostního zařízení:
Hasící přístroje
- kontroly hasících přístrojů provádíme přímo na místě objednatele,
- opravy a revize provádíme v naší opravárenské dílně,
- všechny námi prodávané hasící přístroje jsou od českého výrobce, - vyrobené v souladu s evropskými normami,
- možnost výměnného způsobu opravy.
Zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty)
- zajišťujeme prodej náhradních dílů do hydrantových systémů všech typů
- provádíme provozní kontroly vnitřních hydrantových systémů typu C a D, vnějších hydrantových systémů, vnějších i vnitřních suchovodů
Ostatní požárně bezpečnostní zařízení – požární ucpávky, požární klapky, požární ventily, požární uzávěry
- provádění montáže a periodických kontrol protipožárních systémů INTUMEX, PROMAT, HILTY apod.
- provádění periodických kontrol požárních uzávěrů – požárních dveří
Bezpečnostní tabulky
- nejpoužívanější tabulky máme neustále k dispozici, specifické nebo méně používané tabulky dodáme max. do jednoho týdne

Lokalita  NESPO plus s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Hřbitovní 3205 415 01 Teplice Česká republika
Sídlo firmy Hřbitovní 3205 415 01 Teplice Česká republika

Základní informace  NESPO plus s.r.o.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  NESPO plus s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba motorových vozidel a jejich motorů (291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of motor vehicles (291)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní činnosti související se zdravotní péčí (869)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other human health activities (869)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j n (2829)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (2829)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba motorových vozidel a jejich motorů (2910)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of motor vehicles (2910)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektrické instalace (4321)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical installation (4321)

NACE CZ (CZ 2008) : Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace (4322)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní stavební instalace (4329)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other construction installation (4329)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní vzdělávání j n (8559)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other education n.e.c. (8559)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní činnosti související se zdravotní péčí (8690)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other human health activities (8690)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other general-purpose machinery (2819)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of motor vehicles (2910)

ISIC 4 (WORLD) : Electrical installation (4321)

ISIC 4 (WORLD) : Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)

ISIC 4 (WORLD) : Other construction installation (4329)

ISIC 4 (WORLD) : Other education n.e.c. (8549)

ISIC 4 (WORLD) : Other human health activities (8690)

Mohlo by vás také zajímat: