Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Kontakt Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Jungmannova 750/34
110 00 Praha 1

Česká republika

Základní data Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti (581)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ010463

Činnost Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Nakladatelství a vydavatelství:
- právnická literatura (odborná) periodická i neperiodická a její prodej a distribuce
- Ústavní právo, Občanské právo a restituce, Hospodářské právo, privatizace, Pracovní a sociální právo, Trestní právo, Justiční a procesní právo, Správní právo, Daňové a finanční právo,
- vydávání právnických učebnic a skript, elektronický, právnický, informační systém Lexdata

Lokalita  Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Jungmannova 750/34 110 00 Praha 1 Česká republika
Sídlo firmy Jungmannova 750/34 110 00 Praha 1 Česká republika

Základní informace  Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Vedení Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. Stáhnout seznam manažerů

Majetková struktura  Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti (581)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Publishing of books, periodicals and other publishing activities (581)

NACE CZ (CZ 2008) : Vydávání softwaru (582)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Software publishing (582)

NACE CZ (CZ 2008) : Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (592)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Sound recording and music publishing activities (592)

NACE CZ (CZ 2008) : Vydávání knih (5811)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Book publishing (5811)

NACE CZ (CZ 2008) : Vydávání adresářů a jiných seznamů (5812)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Publishing of directories and mailing lists (5812)

NACE CZ (CZ 2008) : Vydávání novin (5813)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Publishing of newspapers (5813)

NACE CZ (CZ 2008) : Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací (5814)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Publishing of journals and periodicals (5814)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní vydavatelské činnosti (5819)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other publishing activities (5819)

NACE CZ (CZ 2008) : Vydávání počítačových her (5821)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Publishing of computer games (5821)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní vydávání softwaru (5829)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other software publishing (5829)

NACE CZ (CZ 2008) : Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (5920)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Sound recording and music publishing activities (5920)

ISIC 4 (WORLD) : Book publishing (5811)

ISIC 4 (WORLD) : Publishing of directories and mailing lists (5812)

ISIC 4 (WORLD) : Publishing of newspapers, journals and periodicals (5813)

ISIC 4 (WORLD) : Other publishing activities (5819)

ISIC 4 (WORLD) : Software publishing (5820)

ISIC 4 (WORLD) : Sound recording and music publishing activities (5920)

Mohlo by vás také zajímat: