MYFilm

Hnojník 383
739 53 Hnojník
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě MYFilm

Činnost

MYFilm, digitalizace, převod, přepis 16mm, 8mm film, kazeta z kamery, videokazeta VHS, betamax, magnetofonová páska, mikro - audio kazeta, gramofonová deska na DVD. Skenování, diapozitiv, kinofilm, negativ, svitkový film, fotografie, dokumenty na CD.

Základní informace

Klíčové ukazatele MYFilm

Zaměstnanci

Činnost MYFilm

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Rozmnožování nahraných nosičů (182)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Reproduction of recorded media (182)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů (591)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Motion picture, video and television programme activities (591)
NACE CZ (CZ 2008) :
Fotografické činnosti (742)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Photographic activities (742)
NACE CZ (CZ 2008) :
Rozmnožování nahraných nosičů (1820)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Reproduction of recorded media (1820)
NACE CZ (CZ 2008) :
Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů (5911)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Motion picture, video and television programme production activities (5911)
NACE CZ (CZ 2008) :
Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů (5912)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Motion picture, video and television programme post-production activities (5912)
NACE CZ (CZ 2008) :
Fotografické činnosti (7420)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Photographic activities (7420)
NACE CZ (CZ 2008) :
Podpůrné činnosti pro scénická umění (9002)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Support activities to performing arts (9002)
ISIC 4 (WORLD) :
Reproduction of recorded media (1820)
ISIC 4 (WORLD) :
Motion picture, video and television programme production activities (5911)
ISIC 4 (WORLD) :
Motion picture, video and television programme post-production activities (5912)
ISIC 4 (WORLD) :
Photographic activities (7420)
ISIC 4 (WORLD) :
Creative, arts and entertainment activities (9000)

Mohlo by vás také zajímat

Mohlo by vás také zajímat:

Kompass umožňuje