Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Na Jízdárně 1245/7
702 00 Ostrava 1
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Činnost

- činnost ekonomických a organizačních poradců
- agenturní činnost
- investorská a inženýrská činnost
- ostatní finanční zprostředkování
- poskytování informací z Evropské unie v rámci Euro Info Centra

Základní informace

Certifikáty

  • Typ:

    ISO 9001: 2008

Klíčové ukazatele Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Zaměstnanci

Vedení Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Činnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení (70)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of head offices; management consultancy activities (70)
NACE CZ (CZ 2008) :
Reklama a průzkum trhu (73)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Advertising and market research (73)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní informační činnosti (639)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other information service activities (639)
NACE CZ (CZ 2008) :
Poradenství v oblasti řízení (702)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Management consultancy activities (702)
NACE CZ (CZ 2008) :
Průzkum trhu a veřejného mínění (732)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Market research and public opinion polling (732)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)
NACE CZ (CZ 2008) :
Kombinované pomocné činnosti (811)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Combined facilities support activities (811)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní informační činnosti j n (6399)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other information service activities n.e.c. (6399)
NACE CZ (CZ 2008) :
Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace (7021)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Public relations and communication activities (7021)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení (7022)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Business and other management consultancy activities (7022)
NACE CZ (CZ 2008) :
Průzkum trhu a veřejného mínění (7320)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Market research and public opinion polling (7320)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
NACE CZ (CZ 2008) :
Kombinované pomocné činnosti (8110)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Combined facilities support activities (8110)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j n (8299)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)
ISIC 4 (WORLD) :
Other information service activities n.e.c. (6399)
ISIC 4 (WORLD) :
Management consultancy activities (7020)
ISIC 4 (WORLD) :
Market research and public opinion polling (7320)
ISIC 4 (WORLD) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
ISIC 4 (WORLD) :
Combined facilities support activities (8110)
ISIC 4 (WORLD) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)

Mohlo by vás také zajímat

Mohlo by vás také zajímat:

Kompass umožňuje