MODOS spol. s r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt MODOS spol. s r.o.

Masarykova 885/34
772 00 Olomouc

Česká republika

Základní data MODOS spol. s r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výstavba budov (41)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ022482

Činnost MODOS spol. s r.o.

Stavební činnost:
Oblast dopravního stavitelství
- kompletní výstavba komunikací, chodníků, zpevněných ploch, parkovišť, cyklostezek, opěrných zdí a staveb souvisejících s dopravním stavitelstvím

Oblast mostního stavitelství
- kompletní výstavba betonových a ocelových mostů, propustků a staveb souvisejících s mostním stavitelstvím

Oblast vodního stavitelství
- kompletní výstavba kanalizací, čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, věžových vodojemů z ocele, betonových podzemních vodojemů a nádrží, rekonstrukce betonových nádrží s použitím speciálních technologií stavební chemie a staveb souvisejících s vodním stavitelstvím

Oblast ekologického stavitelství
- kompletní výstavba skládek tuhých komunálních odpadů, zakonzervování starých skládek a odstranění ekologických zátěží

Oblast průmyslového stavitelství
- realizace monolitických železobetonových konstrukcí, železobetonových skeletů

Oblast inženýrského stavitelství
- kompletní výstavba infrastruktury včetně přeložek všech inženýrských sítí nebo jejich nová výstavba (zasíťování pozemků, průmyslových areálů apod.)

Lokalita  MODOS spol. s r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Masarykova 885/34 772 00 Olomouc Česká republika
Sídlo firmy Masarykova třída 885/34 779 00 Olomouc Česká republika

Základní informace  MODOS spol. s r.o.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: ČSN OHSAS 18001: 2008

Majetková struktura  MODOS spol. s r.o.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  MODOS spol. s r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba budov (41)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of buildings (41)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské stavitelství (42)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Civil engineering (42)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (412)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (412)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba silnic a železnic (421)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of roads and railways (421)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí (422)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects (422)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice a příprava staveniště (431)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition and site preparation (431)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (4120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba silnic a dálnic (4211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of roads and motorways (4211)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba železnic a podzemních drah (4212)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of railways and underground railways (4212)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (4222)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for electricity and telecommunications (4222)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba vodních děl (4291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of water projects (4291)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Průzkumné vrtné práce (4313)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Test drilling and boring (4313)

NACE CZ (CZ 2008) : Truhlářské práce (4332)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Joinery installation (4332)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)