MIROS Pardubice a.s..

Kontakt MIROS Pardubice a.s..

Hradecká 545
533 52 Pardubice - Polabiny

Česká republika

Základní data MIROS Pardubice a.s..

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výstavba budov (41)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ021352

Činnost MIROS Pardubice a.s..

Pozemní stavitelství:
- všeobecné stavitelství
- silniční stavitelství
- železniční stavitelství
- mostní, vodohospodářské a speciální stavitelství
- vnitrostátní nákladní doprava
Stavby silnic, údržba
- výstavba, rekonstrukce a opravy komunikací
- pokládka zámkových a betonových dlažeb
- pokládka přírodních kamenných dlažeb
- pokládka živičných vrstev malým finišerem
- výstavba zpevněných ploch, parkovišť a cyklostezek
Stavby a údržba železnic
- výstavba železničních tratí
- výstavba nástupišť a umělých staveb v železniční síti
- realizace investičních celků v rámci modernizace železničních koridorů
- údržba rekonstrukce a opravy železničního svršku a spodku
- servis a dohledací činnost vleček
- svařování a navařování kolejnic a výhybek
Stavby mostů
- výstavba silničních a železničních mostů a propustů
- opravy hydroizolací na mostních konstrukcích
- výstavba a oprava umělých staveb
Speciální stavby
- výstavba infrastruktur pro rodinnou zástavbu
- výstavba protihlukových stěn
- zakládání staveb
- pozemní stavitelství
- sportoviště & dětská hřiště
- letištních plochy
- výstavba kanalizací
Nákladní silniční doprava a mechanizace
- veškeré služby v oblasti vnitrostátní nákladní dopravy
- speciální stroje pro zemní práci
- stroje pro demolice
- stroje pro drcení stavebních materiálů
- jeřábnické práce
- spedice
- zimní údržba komunikací
Těžba písku a recyklace stavebních materiálů
- recyklace stavebních sutí,betonu,železo betonu,asfaltu
- zpracování sutí mobilními a stacionárními drtiči a třídiči
- obsluha hydraulickými kladivy a pulverizátory
- těžba písku
- doprava materiálu pro Vaši stavbu

Lokalita  MIROS Pardubice a.s..

Další adresy

Návštěvní adresa Hradecká 545 533 52 Pardubice - Polabiny Česká republika
Sídlo firmy Hradecká 545 533 52 Pardubice Česká republika

Základní informace  MIROS Pardubice a.s..

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: ČSN OHSAS 18001: 2008

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  MIROS Pardubice a.s..

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba budov (41)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of buildings (41)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské stavitelství (42)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Civil engineering (42)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (412)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (412)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba silnic a železnic (421)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of roads and railways (421)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí (422)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects (422)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (4120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba silnic a dálnic (4211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of roads and motorways (4211)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba železnic a podzemních drah (4212)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of railways and underground railways (4212)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (4222)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for electricity and telecommunications (4222)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Truhlářské práce (4332)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Joinery installation (4332)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

NACE CZ (CZ 2008) : Silniční nákladní doprava (4941)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Freight transport by road (4941)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní vedlejší činnosti v dopravě (5229)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other transportation support activities (5229)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)

ISIC 4 (WORLD) : Freight transport by road (4923)

ISIC 4 (WORLD) : Other transportation support activities (5229)

Mohlo by vás také zajímat: