MERITUM SOFTWARE, s.r.o.

Sudoměřská 1293/32
130 00 Praha 3
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě MERITUM SOFTWARE, s.r.o.

Činnost

Vývoj a prodej databázových systémů založených na principu Client / Server.
Direct mail.
Direct marketing.
Správa portfolií a zakázkový software.
Služby call centra.

Základní informace

Klíčové ukazatele MERITUM SOFTWARE, s.r.o.

Zaměstnanci

Vedení MERITUM SOFTWARE, s.r.o.

Činnost MERITUM SOFTWARE, s.r.o.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Vydávání softwaru (582)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Software publishing (582)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (592)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Sound recording and music publishing activities (592)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí (611)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wired telecommunications activities (611)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí (612)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wireless telecommunications activities (612)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí (613)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Satellite telecommunications activities (613)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní telekomunikační činnosti (619)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other telecommunications activities (619)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu (822)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of call centres (822)
NACE CZ (CZ 2008) :
Vydávání knih (5811)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Book publishing (5811)
NACE CZ (CZ 2008) :
Vydávání adresářů a jiných seznamů (5812)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Publishing of directories and mailing lists (5812)
NACE CZ (CZ 2008) :
Vydávání počítačových her (5821)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Publishing of computer games (5821)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní vydávání softwaru (5829)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other software publishing (5829)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (5920)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Sound recording and music publishing activities (5920)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí (6110)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wired telecommunications activities (6110)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí (6120)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wireless telecommunications activities (6120)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí (6130)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Satellite telecommunications activities (6130)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní telekomunikační činnosti (6190)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other telecommunications activities (6190)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
NACE CZ (CZ 2008) :
Univerzální administrativní činnosti (8211)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Combined office administrative service activities (8211)
NACE CZ (CZ 2008) :
Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti (8219)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Photocopying, document preparation and other specialised office support activities (8219)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu (8220)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of call centres (8220)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j n (8299)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)
ISIC 4 (WORLD) :
Book publishing (5811)
ISIC 4 (WORLD) :
Publishing of directories and mailing lists (5812)
ISIC 4 (WORLD) :
Software publishing (5820)
ISIC 4 (WORLD) :
Sound recording and music publishing activities (5920)
ISIC 4 (WORLD) :
Wired telecommunications activities (6110)
ISIC 4 (WORLD) :
Wireless telecommunications activities (6120)
ISIC 4 (WORLD) :
Satellite telecommunications activities (6130)
ISIC 4 (WORLD) :
Other telecommunications activities (6190)
ISIC 4 (WORLD) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
ISIC 4 (WORLD) :
Combined office administrative service activities (8211)
ISIC 4 (WORLD) :
Photocopying, document preparation and other specialized office support activities (8219)
ISIC 4 (WORLD) :
Activities of call centres (8220)
ISIC 4 (WORLD) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)

Mohlo by vás také zajímat

Mohlo by vás také zajímat:

Kompass umožňuje