MB komplex, s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt MB komplex, s.r.o.

Vysoký Chlumec 140
262 52 Vysoký Chlumec

Česká republika

Produkty

Zpracování plechu, laserové pálení, pálení plazmou, plamenem

Zpracování plechu, laserové pálení, pálení plazmou, plamenem

Svařované konstrukce, díly a sestavy, svařování kovů

Svařované konstrukce, díly a sestavy, svařování kovů

Rotační soustružené díly, CNC soustružení

Rotační soustružené díly, CNC soustružení

Základní data MB komplex, s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výroba konstrukčních kovových výrobků (251)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ019174

Činnost MB komplex, s.r.o.

Strojírenská výroba se zaměřením na zámečnické práce a svařování lehkých konstrukcí do 3 tuny, tvarové řezání ocelových a barevných kovů
Obrábění kovů - CNC soustružení, soustružené díly
Strojírenská výroba, zámečnické práce - lehké svařované konstrukce do 3 tun, svařování nosných částí konstrukcí strojů, svařence. Svařování hliníku a hliníkových slitin TIG a MIG, svařování hliníkových fasádních a podhledových systémů, svařování nerezových ocelí a šedé litiny.
Tvarové řezání - řezání ocelových plechů kyslíko-propanovým plamenem do tloušťky 200 mm, řezání oceli plazmovým obloukem - kolmý řez do tloušťky materiálu 20 mm, dělící řez do 30 mm. Řezání hliníku a jeho slitin, mědi a nerezových materiálů za použití plazmových plynů (argon, dusík, vodík).
Laserové řezání a pálení - laserové výpalky na CNC laserovém řezacím centru BYSTAR 3015
Ohraňování, ohýbání dílů na CNC ohráňovacím lisu Beyeler PR 250 IPC
Svářečská škola
Prodej svářecí techniky a náhradních dílů

Lokalita  MB komplex, s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Vysoký Chlumec 140 262 52 Vysoký Chlumec Česká republika
Sídlo firmy Vysoký Chlumec 140 262 52 Vysoký Chlumec Česká republika

Základní informace  MB komplex, s.r.o.

Majetková struktura  MB komplex, s.r.o.

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  MB komplex, s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba konstrukčních kovových výrobků (251)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of structural metal products (251)

NACE CZ (CZ 2008) : Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie (255)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy (255)

NACE CZ (CZ 2008) : Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění (256)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and coating of metals; machining (256)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních kovodělných výrobků (259)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other fabricated metal products (259)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení (271)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus (271)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba zemědělských a lesnických strojů (283)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of agricultural and forestry machinery (283)

NACE CZ (CZ 2008) : Tváření ocelových profilů za studena (2433)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Cold forming or folding (2433)

NACE CZ (CZ 2008) : Tažení ocelového drátu za studena (2434)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Cold drawing of wire (2434)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (2511)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)

NACE CZ (CZ 2008) : Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie (2550)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy (2550)

NACE CZ (CZ 2008) : Obrábění (2562)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Machining (2562)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení (2712)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electricity distribution and control apparatus (2712)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba zemědělských a lesnických strojů (2830)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of agricultural and forestry machinery (2830)

NACE CZ (CZ 2008) : Velkoobchod s obráběcími stroji (4662)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of machine tools (4662)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní vzdělávání j n (8559)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other education n.e.c. (8559)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of basic iron and steel (2410)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of structural metal products (2511)

ISIC 4 (WORLD) : Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy (2591)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and coating of metals; machining (2592)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus (2710)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of agricultural and forestry machinery (2821)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of other machinery and equipment (4659)

ISIC 4 (WORLD) : Other education n.e.c. (8549)

Pokračování klasifikace Kompass

Mohlo by vás také zajímat: