Master Builders Solutions CZ s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt Master Builders Solutions CZ s.r.o.

K Májovu 1244
537 01 Chrudim

Česká republika

Základní data Master Builders Solutions CZ s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výroba ostatních chemických výrobků (205)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ014719

Činnost Master Builders Solutions CZ s.r.o.

Výroba, distribuce a dodávky (stavební chemie):
PRINCE COLOR - zateplovací systémy, lepidla na obklady, spárovací hmoty, malty, potěry, sanační omítky
EMACO - sanace a oprava betonových a železobetonových konstrukcí
MASTERFLOW - zálivkové malty pro přesné podlévání
MASTERSEAL - stěrkové izolace proti vodě, povrchová úprava konstrukcí
MASTERFLEX - těsnicí tmely, injektáže proti vodě
MASTERTOP - podlahové systémy do průmyslu a občanské vybavenosti
MBrace - zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami a tkaninami
MEYCO - ucelený systém produktů pro podzemní stavby
PCI - lepidla na obklady a dlažby, vodotěsné izolace, správkové hmoty, komplexní technologie bazénů
PCI Systém produktů pro podlaháře - příprava podkladů a lepení všech typů podlahovin
CONIDECK – přímo pojížděné a pochozí hydroizolační systémy na bázi strojně nebo ručně aplikované polyuretanové membrány
CONIROOF - strojně stříkané polyuretanové membrány na střechy všech tvarů
CONIPUR - strojně aplikované polyuretanové membrány k izolace mostovek a
chodníků
UCRETE - podlahy pro potravinářský a farmaceutický průmysl
GLENIUM - přísady do betonu pro prefabrikaci a transportbeton

Lokalita  Master Builders Solutions CZ s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa K Májovu 1244 537 01 Chrudim Česká republika
Sídlo firmy K Májovu 1244 537 01 Chrudim Česká republika

Základní informace  Master Builders Solutions CZ s.r.o.

Vedení Master Builders Solutions CZ s.r.o.

Stáhnout seznam manažerů

Majetková struktura  Master Builders Solutions CZ s.r.o.

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  Master Builders Solutions CZ s.r.o.

Činnost  Master Builders Solutions CZ s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních chemických výrobků (205)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other chemical products (205)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba cementu, vápna a sádry (235)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of cement, lime and plaster (235)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků (236)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of articles of concrete, cement and plaster (236)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba klihů (2052)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of glues (2052)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních chemických výrobků j n (2059)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other chemical products n.e.c. (2059)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba cementu (2351)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of cement (2351)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba vápna a sádry (2352)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of lime and plaster (2352)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba sádrových výrobků pro stavební účely (2362)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of plaster products for construction purposes (2362)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba malt (2364)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of mortars (2364)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba vláknitých cementů (2365)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of fibre cement (2365)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků (2369)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement (2369)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other chemical products n.e.c. (2029)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of cement, lime and plaster (2394)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of articles of concrete, cement and plaster (2395)

Mohlo by vás také zajímat: