LUKROM, spol. s r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt LUKROM, spol. s r.o.

Lípa 81
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Česká republika

Základní data LUKROM, spol. s r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata (1091)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ007590

Činnost LUKROM, spol. s r.o.

Společnost LUKROM, spol. s r.o., je tvořena šesti divizemi. Tzv. rostlinnou vertikálu tvoří divize agrochemie a divize zemědělských komodit, které se soustředí na poskytování služeb rostlinné výrobě. Tzv. živočišná vertikála se skládá z divize výroby krmných směsí a divize živočišné výroby, které se zaměřují na služby pro živočišnou výrobu. V prosinci 2009 zanikla fúzí společnost Lukrom Zlín a.s. a její činnost byla tak začleněna do struktury společnosti LUKROM, spol. s r.o. jako divize zemědělské techniky. Divize ekonomicko-právní zabezpečuje chod společnosti z hlediska účetních, ekonomických, finančních a právních záležitostí.
Krmné směsi, agrochemie, hnojiva, zemědělské komodity, rostlinná a živočišná výroba, pěstování ovoce, zemědělská technika a mechanizace, pneuservis, silážní vaky, dojírny

Lokalita  LUKROM, spol. s r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Lípa 81 763 11 Želechovice nad Dřevnicí Česká republika
Sídlo firmy Lípa 81 763 11 Lípa Česká republika

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  LUKROM, spol. s r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata (1091)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of prepared feeds for farm animals (1091)

NACE CZ (CZ 2008) : Pěstování plodin jiných než trvalých (011)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Growing of non-perennial crops (011)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov prasat (0146)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of swine/pigs (0146)

NACE CZ (CZ 2008) : Smíšené hospodářství (0150)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Mixed farming (0150)

NACE CZ (CZ 2008) : Destilace, rektifikace a míchání lihovin (1101)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Distilling, rectifying and blending of spirits (1101)

NACE CZ (CZ 2008) : Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty (462)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of agricultural raw materials and live animals (462)

NACE CZ (CZ 2008) : Velkoobchod s chemickými výrobky (4675)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of chemical products (4675)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of prepared animal feeds (1080)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of swine/pigs (0145)

ISIC 4 (WORLD) : Mixed farming (0150)

ISIC 4 (WORLD) : Distilling, rectifying and blending of spirits (1101)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c. (4669)

Pokračování klasifikace Kompass