LEGRO PLUS s.r.o.

Rooseveltova 37
381 01 Český Krumlov
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě LEGRO PLUS s.r.o.

Činnost

Vedení účetnictví, daňové poradenství, právní služby, ekonomické analýzy, pomoc při financování podnikatelských záměrů, účetní audit, konkurzní řízení
Provozovatel RPIC (Regionální Poradenské a Informační Centrum)

Základní informace

Klíčové ukazatele LEGRO PLUS s.r.o.

Zaměstnanci

Vedení LEGRO PLUS s.r.o.

Činnost LEGRO PLUS s.r.o.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Právní a účetnické činnosti (69)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Legal and accounting activities (69)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení (70)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of head offices; management consultancy activities (70)
NACE CZ (CZ 2008) :
Správa fondů (663)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fund management activities (663)
NACE CZ (CZ 2008) :
Právní činnosti (691)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Legal activities (691)
NACE CZ (CZ 2008) :
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství (692)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (692)
NACE CZ (CZ 2008) :
Poradenství v oblasti řízení (702)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Management consultancy activities (702)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)
NACE CZ (CZ 2008) :
Kombinované pomocné činnosti (811)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Combined facilities support activities (811)
NACE CZ (CZ 2008) :
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách (6612)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Security and commodity contracts brokerage (6612)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním (6619)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding (6619)
NACE CZ (CZ 2008) :
Správa fondů (6630)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fund management activities (6630)
NACE CZ (CZ 2008) :
Právní činnosti (6910)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Legal activities (6910)
NACE CZ (CZ 2008) :
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství (6920)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (6920)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení (7022)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Business and other management consultancy activities (7022)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
NACE CZ (CZ 2008) :
Kombinované pomocné činnosti (8110)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Combined facilities support activities (8110)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j n (8299)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)
ISIC 4 (WORLD) :
Security and commodity contracts brokerage (6612)
ISIC 4 (WORLD) :
Other activities auxiliary to financial service activities (6619)
ISIC 4 (WORLD) :
Fund management activities (6630)
ISIC 4 (WORLD) :
Legal activities (6910)
ISIC 4 (WORLD) :
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (6920)
ISIC 4 (WORLD) :
Management consultancy activities (7020)
ISIC 4 (WORLD) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
ISIC 4 (WORLD) :
Combined facilities support activities (8110)
ISIC 4 (WORLD) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)

Mohlo by vás také zajímat