Lach-Ner, s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt Lach-Ner, s.r.o.

Tovární 157
277 11 Neratovice

Česká republika

Základní data Lach-Ner, s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (21)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ000996

Činnost Lach-Ner, s.r.o.

Anorganické a organické chemikálie v malo- i velkospotřebitelském balení, farmaceutické chemikálie.
Výrobky pro laboratoře - indikátorové, reagenční papírky, normanaly, odměrné roztoky, indikátory.
Výrobky pro zdravotnictví - disky citlivosti.
Lepidla a tmely, kyanokrylátová (vteřinová) lepidla.
Potravinářské výrobky - rozpustné práškové nápoje, široký sortiment umělých sladidel, zakázková potravinářská výroba.
Spotřební chemie - inhibitory koroze, odstraňovače nátěrů, odmašťovače, odstraňovače vodního kamene, zakázková chemická výroba.
Laboratorní analýzy na zakázku.
Pronájem skladovacích prostor.

Lokalita  Lach-Ner, s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Tovární 157 277 11 Neratovice Česká republika
Sídlo firmy Tovární 157 277 11 Neratovice Česká republika

Základní informace  Lach-Ner, s.r.o.

Certifikáty

Typ: Certifikát o splnění podmínek správné výrobní praxe v kontrolní laboratoři vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv / Certificates on the compliance with the good manufacturing practice conditions in the control laboratories issued by State Institute for Drug Control
Typ: Rozhodnutí o povolení výroby léčiv vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv / Authorization of medicaments manufacturing issued by State Institute for Drug Control
Typ: Analytická laboratoř byla certifikována státním institutem pro kontrolu léčiv při Ministerstvu zdravotnictví ČR / The analytical laboratory has been certified by the state institute for the inspection of medicaments of the Ministry of health of the Czech Republic
Typ: ISO 9001: 2015
Typ: Povolení distribuce léčiv vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv / Licensing of medicaments distribution issued by State Institute for Drug Control

Majetková struktura  Lach-Ner, s.r.o.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  Lach-Ner, s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (21)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations (21)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků (202)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of pesticides and other agrochemical products (202)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů (203)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics (203)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních chemických výrobků (205)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other chemical products (205)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba farmaceutických přípravků (212)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of pharmaceutical preparations (212)

NACE CZ (CZ 2008) : Zpracování a konzervování brambor (1031)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Processing and preserving of potatoes (1031)

NACE CZ (CZ 2008) : Zpracování čaje a kávy (1083)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Processing of tea and coffee (1083)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin (1086)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food (1086)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba jiných základních organických chemických látek (2014)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other organic basic chemicals (2014)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků (2020)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of pesticides and other agrochemical products (2020)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů (2030)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics (2030)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba klihů (2052)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of glues (2052)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních chemických výrobků j n (2059)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other chemical products n.e.c. (2059)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba farmaceutických přípravků (2120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of pharmaceutical preparations (2120)

NACE CZ (CZ 2008) : Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením (4673)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (4673)

NACE CZ (CZ 2008) : Velkoobchod s chemickými výrobky (4675)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Wholesale of chemical products (4675)

NACE CZ (CZ 2008) : Balicí činnosti (8292)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Packaging activities (8292)

ISIC 4 (WORLD) : Processing and preserving of fruit and vegetables (1030)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other food products n.e.c. (1079)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of basic chemicals (2011)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of pesticides and other agrochemical products (2021)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics (2022)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other chemical products n.e.c. (2029)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products (2100)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies (4663)

ISIC 4 (WORLD) : Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c. (4669)

ISIC 4 (WORLD) : Packaging activities (8292)