Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Vavrečkova 5262
760 30 Zlín
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Činnost

Krajská hospodářská komora
- konzultační, poradenská a vzdělávací činnost související s podnikáním
- příprava a řešení rozvojových programů Zlínského kraje s cílem pomoci malým a středním podnikům a firmám
- reprezentace zájmů podnikatelské veřejnosti Zlínsého kraje směrem k zahraničí; rozvíjení kontaktů a aktivit se zahraničními hospodářskými komorami
Poradenství z oblasti podnikání - Odborné příručky pro podnikání
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Výpisy z registrů veřejné správy - služba CzechPOINT
Registr firem a produktů
Kontaktní místo při Hospodářské komoře České republiky
Pořádání workshopů a seminářů
Mezinárodní spolupráce - Rusko, Bělorusko, Ukrajina

Klíčové ukazatele Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Zaměstnanci

Vedení Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Činnost Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení (70)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of head offices; management consultancy activities (70)
NACE CZ (CZ 2008) :
Poradenství v oblasti řízení (702)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Management consultancy activities (702)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)
NACE CZ (CZ 2008) :
Kombinované pomocné činnosti (811)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Combined facilities support activities (811)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pořádání konferencí a hospodářských výstav (823)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Organisation of conventions and trade shows (823)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení (7022)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Business and other management consultancy activities (7022)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
NACE CZ (CZ 2008) :
Kombinované pomocné činnosti (8110)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Combined facilities support activities (8110)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pořádání konferencí a hospodářských výstav (8230)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Organisation of conventions and trade shows (8230)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j n (8299)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací (9411)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of business and employers membership organisations (9411)
ISIC 4 (WORLD) :
Management consultancy activities (7020)
ISIC 4 (WORLD) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
ISIC 4 (WORLD) :
Combined facilities support activities (8110)
ISIC 4 (WORLD) :
Organization of conventions and trade shows (8230)
ISIC 4 (WORLD) :
Other business support service activities n.e.c. (8299)
ISIC 4 (WORLD) :
Activities of business and employers membership organizations (9411)

Mohlo by vás také zajímat

Mohlo by vás také zajímat:

Kompass umožňuje