Kienbaum und Partner GmbH, organizační složka

Lazarská 1719/5
110 00 Praha 1
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě Kienbaum und Partner GmbH, organizační složka

Činnost

Vyhledání a výběr pracovníků. Individuální a skupinové vzdělávání, rozvoj managementu, provádění výzkumů a benchmarkingu v oblasti odměňování, EXECUTIVE SEARCH, HEADHUNTING.

Klíčové ukazatele Kienbaum und Partner GmbH, organizační složka

Zaměstnanci

Vedení Kienbaum und Partner GmbH, organizační složka

Činnost Kienbaum und Partner GmbH, organizační složka

Činnost (pokr.)

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (74)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities (74)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související se zaměstnáním (78)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Employment activities (78)
NACE CZ (CZ 2008) :
Poradenství v oblasti řízení (702)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Management consultancy activities (702)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání (781)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of employment placement agencies (781)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní poskytování lidských zdrojů (783)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other human resources provision (783)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání (7810)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of employment placement agencies (7810)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní poskytování lidských zdrojů (7830)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other human resources provision (7830)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní vzdělávání j n (8559)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other education n.e.c. (8559)
ISIC 4 (WORLD) :
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)
ISIC 4 (WORLD) :
Activities of employment placement agencies (7810)
ISIC 4 (WORLD) :
Other human resources provision (7830)
ISIC 4 (WORLD) :
Other education n.e.c. (8549)

Mohlo by vás také zajímat

Mohlo by vás také zajímat:

Kompass umožňuje