Kontakt KAVYL, spol. s r.o.

Bohunická 251/37
619 00 Brno

Česká republika

Základní data KAVYL, spol. s r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ053096

Činnost KAVYL, spol. s r.o.

Vodohospodářské stavby
- revitalizace vodních toků a rybníků
Výstavba suchých poldrů a opravy odvodňovacích soustav
Protierozní a protipovodňová opatření v krajině
Zakládání a obnova mokřadních ekosystémů
Vodovodní a kanalizační svody včetně přípojek
Monolitické a drátokamenné opěrné zdi, kamenné dlažby
Dopravní stavby
Výstavba a obnova polní dopravní sítě
Opravy a údržba živičných komunikací
Zemní práce velkého rozsahu včetně demolic
Ekologické stavby
Likvidace starých ekologických zátěží
Zakládání a obnova prvků ekologické stability krajiny
V oblasti sadových úprav a komplexní údržby zeleně se zabýváme údržbou městské zeleně, rekonstrukcemi zámeckých parků a zahrad, výsadbou vzrostlých stromů, zakládáním a rekonstrukcí travnatých ploch, odbornými posudky a ošetřením stromů, rizikovým kácením stromů i za pomoci horolezecké techniky nebo vysokozdvižné plošiny a další.
V oblasti dřevovýroby je pro nás klíčová lesnická činnost, těžba dřeva, obchod s kulatinou a řezivem, výroba a prodej stavebního řeziva, výroba a montáž krovů, výroba vibračních podložek, výroba dřevěných přepravných beden a další obalové a transportní techniky ze dřeva, výroba zahradního nábytku a pergoly, výroba a montáž dřevěných plotů a balkónových zábradlí, výroba zařízení na dětská hřiště, výroba informačních tabulí a další.

Lokalita  KAVYL, spol. s r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Bohunická 251/37 619 00 Brno Česká republika
Sídlo firmy 563 675 75 Mohelno Česká republika

Základní informace  KAVYL, spol. s r.o.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: ISO 45001: 2018

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  KAVYL, spol. s r.o.

Výrobce Distributor Služba

Pokračování klasifikace Kompass