Intermont, Opatrný, s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt Intermont, Opatrný, s.r.o.

Vrskmaň 74
431 15 Vrskmaň

Česká republika

Základní data Intermont, Opatrný, s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výstavba budov (41)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ009045

Činnost Intermont, Opatrný, s.r.o.

Dodávka a montáž potrubních rozvodů, ocelových konstrukcí, kotelen, výměníkových stanic, vytápění a vyhrazených plynových zařízení STL, NTL, stavební činnost.
Činnosti v oblasti tepelných, chladových a protipožárních izolací a nově provádíme zateplování budov a jejich rekonstrukce. Stavebně montážní činnost. Servis technických zařízení. Výroba a montáž ocelových konstrukcí.

Lokalita  Intermont, Opatrný, s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Vrskmaň 74 431 15 Vrskmaň Česká republika
Sídlo firmy 74 431 15 Vrskmaň Česká republika

Základní informace  Intermont, Opatrný, s.r.o.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: ČSN EN ISO 3834 - 2:2006
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: ČSN OHSAS 18001: 2008

Vedení Intermont, Opatrný, s.r.o. Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  Intermont, Opatrný, s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba budov (41)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of buildings (41)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba konstrukčních kovových výrobků (251)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of structural metal products (251)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (412)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (412)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí (422)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects (422)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce (432)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical, plumbing and other construction installation activities (432)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (2511)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (4120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (4222)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for electricity and telecommunications (4222)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektrické instalace (4321)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical installation (4321)

NACE CZ (CZ 2008) : Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace (4322)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)

NACE CZ (CZ 2008) : Truhlářské práce (4332)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Joinery installation (4332)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of structural metal products (2511)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Electrical installation (4321)

ISIC 4 (WORLD) : Plumbing, heat and air-conditioning installation (4322)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)