Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Klientem+ 8 roky

Poslední aktualizace:

Kontakt Institut pro testování a certifikaci, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín

Česká republika

Dodatečná informace

Kompass ID? CZ010983
Klientem + 8 roky
Členství Booster International

Základní data Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Objekt Centrála
Rok založení 1993
Činnost (CZ08) Technické zkoušky a analýzy (712)
Základní jmění 5 455 000 CZK
47910381
DIČ CZ47910381
Zaměstnanci (celkem) 231 Zaměstnanci

Činnost Institut pro testování a certifikaci, a.s.

- posuzování shody výrobků Notifikovanou osobou č. 1023 s požadavky evropských direktiv v oblastech:
-- hračky (směrnice Rady 2009/48/ES)
-- osobní ochranné prostředky (směrnice Rady 89/686/EHS)
-- stavební výrobky (nařízení 305/2011)
-- zdravotnické prostředky (směrnice Rady 93/42/EHS)
-- in vitro diagnostické zdravotnické prostředky (směrnice rady 98/79/EHS)
-- elektrická zařízení nízkého napětí - LVD (směrnice Rady 2006/95/EHS)
-- elektromagnetická kompatibilita – EMC (směrnice Rady 2004/108/EHS)
-- tlakové nádoby (směrnice Rady 87/404/EHS)
-- certifikace systémů řízení
-- ISO 9001 - certifikace systémů managementu kvality
-- HACCP - certifikace systému kritických bodů v potravinářském průmyslu
-- ISO 13485 - certifikace systémů managementu kvality u výrobců zdravotnických prostředků
-- OHSAS 18001- certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
-- ISO 14001 - certifikace environmentálního managementu
-- ISO 22000 - certifikace systémů managementu bezpečnosti potravin
-- ISO 50001 - certifikace řízení energií
-- EN 15593 - certifikace managementu hygieny ve výrobě potravinářských obalů
-- ISO 27001  certifikace managementu bezpečnosti informací
- dobrovolná certifikace - značka ITC Certifikovaná kvalita, značka SAFE TOYS, značka Osvědčeno pro stavbu
- testování výrobků, ATEST ITC
- kalibrace, ověřování etalonů a měřidel
- technická normalizace
- odborné a znalecké posudky
Oblasti působení:
- automotive sektor, food contact výrobky, průmysl gumárenský, plastikářský, chemický, textilní, kožedělný, obuvnický, stavební, sklářský, papírenský, farmaceutický, plynárenský, dřevozpracující, elektrotechnický, obaly

Základní informace  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016

Banka

KB Zlín 12903-661/0100

Oblast exportu

Zàpadní Evropa, Střední a východní Evropa
Německo, Rakousko, Velká Británie, Slovensko, Polsko, Belgie, Nizozemí, Norsko, Bělorusko, Itálie, Španělsko

Obchodní značky  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

"ITC - certifikovaná kvalita" 

"Bezpečné hračky" 

Vedení Institut pro testování a certifikaci, a.s. Stáhnout seznam manažerů

Ing. Jiří Heš

Předseda představenstva

Mgr. Jiří Heš

Generální ředitel

RNDr. Radomír Čevelík

Místopředseda představenstva

PhDr. Martin Jankovec

Ředitel pro zahraniční vztahy

Ing. Pavel Vaněk

Ředitel divize certifikace

Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.

Ředitel divize zkušebnictví

Ing., Mgr. Eva Pobudová

Manažerka marketingu a péče o zákazníky

Pan Daniel Kučera

Vedoucí ekonomického úseku

Majetková struktura  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Majitelé

Lokalita  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa třída Tomáše Bati 299, Louky 763 02 Zlín Česká republika
Sídlo firmy třída Tomáše Bati 299 763 02 Zlín Česká republika

Klíčové ukazatele  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Obrat

Provozní zisk

Čistý zisk

Činnost  Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Pokračování klasifikace Kompass