INSTA CZ s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt INSTA CZ s.r.o.

Kralický Háj 322
798 12 Prostějov - Kralice na Hané

Česká republika

Základní data INSTA CZ s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny (42211)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ011594

Činnost INSTA CZ s.r.o.

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
Výroba a dodávka pitné vody.
Vyhledávání poruch na vodovodní síti.
Vytyčování vodovodů v terénu.
Zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů.
Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Lokalita  INSTA CZ s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Kralický Háj 322 798 12 Prostějov - Kralice na Hané Česká republika
Sídlo firmy Jeremenkova 1142/42 779 00 Olomouc Česká republika

Základní informace  INSTA CZ s.r.o.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: OHSAS 18001: 2007
Typ: ISO 9001: 2015

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  INSTA CZ s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny (42211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba vodních děl (4291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of water projects (4291)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování, úprava a rozvod vody (3600)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Water collection, treatment and supply (3600)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba nebytových budov (41202)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových budov (41201)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce (432)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical, plumbing and other construction installation activities (432)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Water collection, treatment and supply (3600)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

Mohlo by vás také zajímat: