Hutní montáže, a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt Hutní montáže, a.s.

Ruská 1162/60
703 00 Ostrava - Vítkovice

Česká republika

Základní data Hutní montáže, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (2511)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ005363

Činnost Hutní montáže, a.s.

Externí montáže
- provádění průmyslových staveb (haly, budovy, hangáry, apod.), dopravních staveb (železniční, potrubní a silniční mosty), inženýrských staveb (stadiony, nákupní střediska, hotely, ap.) montáže, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, zdvihacích zařízení, tlakových a technologických zařízení: ocelových konstrukcí stožárů, vysílačů a věží, technologických ocelových konstrukcí, plynojemů, vodojemů, skladovacích válcových, ocelových nádrží, vodních elektráren a přivaděčů, jaderných elektráren, tepelných elektráren a tepláren, těžebních a zpracovatelských zařízení dolů (velkostroje, drtírny, prádla a úpravny), chemiček, aglomerací, koksoven, oceláren, vysokých pecí, ostatních hutních zařízení, válcoven a protlačoven, papíren a celulózek, cementáren, atp. (automobilek, pivovarů, tiskáren, čerpadel pohonných hmot)
Půjčování, pronájem - montážní mechanismy (mobilní jeřáby)

Lokalita  Hutní montáže, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Ruská 1162/60 703 00 Ostrava - Vítkovice Česká republika
Sídlo firmy Ruská 1162/60 703 00 Ostrava - Vítkovice Česká republika

Základní informace  Hutní montáže, a.s.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: Certifikát systémů řízení jakosti dle ČSN EN 729-2 pro výrobu, dodávku a montáž ocelových konstrukcí
Typ: ISO 45001: 2018
Typ: Certifikát systému jakosti dle čl. 203 normy ČSN 73 2601 - Z 2 od VÚPS Praha, s.r.o. a Velký průkaz způsobilosti dle čl. 205 normy ČSN 73 2601 - Z 2 od VÚPS Praha, s.r.o. a Českých drah, s.o.
Typ: Oprávnění od Obvodního báňského úřadu v Ostravě pro montáž, servis a opravy OK, potrubních rozvodů a technologických zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy - povrch důlních závodů
Typ: Velký svářečský průkaz dle DIN 18800 díl 7, DIN 15018 a DIN 8563 díl 10 vystavený SLV Berlin - Brandenburg (BRD)

Majetková struktura  Hutní montáže, a.s.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  Hutní montáže, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (2511)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba nebytových budov (41202)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových nádrží a zásobníků (2529)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal (2529)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení (2822)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of lifting and handling equipment (2822)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of structural metal products (2511)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal (2512)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of lifting and handling equipment (2816)

Pokračování klasifikace Kompass

Mohlo by vás také zajímat: