Humatex, a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt Humatex, a.s.

ul. Důlní č.p. 199
418 01 Bílina

Česká republika

Základní data Humatex, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ027983

Činnost Humatex, a.s.

Společnost se zabývá těžbou, fyzikální a chemickou úpravou oxyhumolitu.
Humát draselný - DRALIG
Humát sodný - ořechové mořidlo
Výrobky jsou určeny k využití v průmyslu a zemědělství
Oxyhumolit
Výchozí surovinou pro výrobu sodných a draselných solí huminových a fulvonových kyselin je oxyhumolit. Jedná se o druh zrnitého nesoudržného uhlí tmavě hnědé až hnědošedé barvy s nízkým stupněm prouhelnění a s vysokým obsahem huminových kyselin jako složka humusu. Vzniká biochemickými přeměnami organických zbytků z odumřelých rostlinných látek. Je obvykle situován pod nízkým propustným nadložím na výchozech hnědouhelné sloje. Vykazuje obdobné chemicko-fyzikální vlastnosti klasického hnědého uhlí, jeho doprava i skladování podléhá stejnému režimu. Výhřevnost oxyhumolitu je do 10 MJ/kg a nehodí se ke spalování. Ložisko oxyhumolitu se vyznačuje nejvyšším obsahem huminových kyselin v České republice (asi 80% v sušině) s velmi nízkým obsahem bitumenů. Zbytek tvoří anorganické příměsi (písek, jíl).
Draselné soli huminových kyselin a fulvonových kyselin, humát draselný
Jde o směsi draselnýchch solí huminových kyselin a fulvokyselin. Tyto soli se vyznačují výbornou rozpustností ve vodě. Jedná se o látky s mimořádnou biologickou účinností, které podporují zakořeňování mladých rostlin, přispívají ke zvýšení výkonnosti rostlin a jejich odolnosti k nepříznivým činitelům, zvyšují účinnost minerálního hnojení. Rostliny se lépe adaptují k podmínkám prostředí, lépe odolávají nepříznivým vlivům, např. houbovým chorobám, chladu. Neohrožují živočichy ani užitečný hmyz. Jde o směsi draselné soli huminových kyselin, fulvokyselin a příměsí. Vyrábí se z oxyhumolitu neutralizací a extrakcí přítomných huminových kyselin hydroxidem draselným ve vodném prostředí.
Sodné soli huminových kyselin, humát sodný
Humát sodný - ořechové mořidlo je pevná forma sodné soli huminových kyselin. Používá se pro barvení papíru, balicího nebo kartonážního papíru, vrtné výplachy.

Lokalita  Humatex, a.s.

Základní informace  Humatex, a.s.

Certifikáty

Popis: Registrace výrobků dle nařízení č.1907/2006 - REACH
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: ISO 9001: 2015

Majetková struktura  Humatex, a.s.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Mohlo by vás také zajímat: