HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

Velké Hydčice 91
341 01 Velké Hydčice

Česká republika

Základní data HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (81)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ000680

Činnost HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

Výroba suchých maltových směsí: malty pro zdění, tepelné izolační malty a omítky, zateplovací systémy, sanace, renovace, speciální malty, spárovací malty, lepidla, omítky - vnější/vnitřní, lité podlahy, základní nátěry, barvy, hydráty, hořečnatovápenatá hnojiva, písky, plniva

Lokalita  HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Velké Hydčice 91 341 01 Velké Hydčice Česká republika
Sídlo firmy Velké Hydčice 91 341 01 Velké Hydčice Česká republika

Základní informace  HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

Vedení HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Stáhnout seznam manažerů

Majetková struktura  HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

Činnost  HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (81)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Services to buildings and landscape activities (81)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba cementu, vápna a sádry (235)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of cement, lime and plaster (235)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků (236)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of articles of concrete, cement and plaster (236)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j n (239)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c. (239)

NACE CZ (CZ 2008) : Kombinované pomocné činnosti (811)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Combined facilities support activities (811)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba vápna a sádry (2352)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of lime and plaster (2352)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba sádrových výrobků pro stavební účely (2362)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of plaster products for construction purposes (2362)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba malt (2364)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of mortars (2364)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků (2369)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement (2369)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j n (2399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (2399)

NACE CZ (CZ 2008) : Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení (7732)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment (7732)

NACE CZ (CZ 2008) : Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j n (7739)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (7739)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of cement, lime and plaster (2394)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of articles of concrete, cement and plaster (2395)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (2399)

ISIC 4 (WORLD) : Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods (7730)