GOLF PARK PLZEŇ, občanské sdružení

Horomyslická 1
330 02 Dýšina
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě GOLF PARK PLZEŇ, občanské sdružení

Činnost

Provozování golfového hřiště, golfové turnaje

Základní informace

Klíčové ukazatele GOLF PARK PLZEŇ, občanské sdružení

Zaměstnanci

Vedení GOLF PARK PLZEŇ, občanské sdružení

Činnost GOLF PARK PLZEŇ, občanské sdružení

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních (551)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Hotels and similar accommodation (551)
NACE CZ (CZ 2008) :
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování (552)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Holiday and other short-stay accommodation (552)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních (5510)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Hotels and similar accommodation (5510)
NACE CZ (CZ 2008) :
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování (5520)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Holiday and other short-stay accommodation (5520)
NACE CZ (CZ 2008) :
Scénická umění (9001)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Performing arts (9001)
NACE CZ (CZ 2008) :
Podpůrné činnosti pro scénická umění (9002)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Support activities to performing arts (9002)
NACE CZ (CZ 2008) :
Provozování sportovních zařízení (9311)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Operation of sports facilities (9311)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti sportovních klubů (9312)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of sports clubs (9312)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti fitcenter (9313)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fitness facilities (9313)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní sportovní činnosti (9319)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other sports activities (9319)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j n (9329)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other amusement and recreation activities (9329)
ISIC 4 (WORLD) :
Short term accommodation activities (5510)
ISIC 4 (WORLD) :
Creative, arts and entertainment activities (9000)
ISIC 4 (WORLD) :
Operation of sports facilities (9311)
ISIC 4 (WORLD) :
Activities of sports clubs (9312)
ISIC 4 (WORLD) :
Other sports activities (9319)
ISIC 4 (WORLD) :
Other amusement and recreation activities n.e.c. (9329)

Mohlo by vás také zajímat