GEZ spol. s r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt GEZ spol. s r.o.

Bratislavská 2996
407 47 Varnsdorf

Česká republika

Základní data GEZ spol. s r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Inženýrské stavitelství (42)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ043915

Činnost GEZ spol. s r.o.

Elektromontážní práce
Komplexní elektromontážní práce na zařízení do 35 kV
Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba rozvodných energetických zařízení do 35 kV
Výstavba přeložek venkovních a kabelových sítí do 35 kV
Výstavba venkovních a kabelových přípojek a rozvodných sítí do 35 kV
Výstavba venkovních a kioskových trafostanic do 35 kV
Připojování nových přípojek na distribuční síť ČEZ Distribuce, a.s. pod napětím do 1000 V
Přezbrojování stávajících přípojkových a rozpojovacích skříní
Výměna hlavních jistících prvků před elektroměrem
Výstavba, rekonstrukce, opravy, údržba a servis sítí veřejného osvětlení, včetně možnosti provozování
Energetický servis
Montáže, opravy a údržba elektroinstalací (rodinné domy, byty, provozovny, apod.)
Montáže, opravy a údržba hromosvodů
Revizní práce
Provádění veškerých výchozích a pravidelných revizí elektrických zařízení do 35 kV
Provádění výchozích a pravidelných revizí hromosvodů
Provádění pravidelných revizí ručního nářadí a spotřebičů
Provádění výchozích a pravidelných revizí velkoodběratelských trafostanic a rozvoden, včetně zajištění vzorků oleje a ochranných pomůcek
Projekční práce
Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu a rekonstrukci venkovních, kabelových rozvodných sítí do 110kV, včetně venkovních a kioskových trafostanic
Zpracování projektové dokumentace dle směrnic ČEZ Distribuce, a.s. včetně inženýrské činnosti (zajištění vydání stavebního povolení)
Zpracování projektové dokumentace rozvodů veřejného osvětlení
Zpracování projektové dokumentace pro domovní a průmyslové elektroinstalace
Zpracování dokumentace skutečného stavu
Zajištění vydání stavebního povolení a následné kolaudace včetně veškerých nutných vyjádření dotčených orgánů státní správy, smluv na věcná břemena, atd.
Zámečnická výroba strojní, stavební a speciální
Zakázková kovovýroba, přesné výrobky z plechů a profilů z oceli, nerezu a hliníku, výroba branky, dveře, schodišťě, složité nosné konstrukce.
Soustružení, frézování, odvrtávání, sváření a dělení všech materiálů.
Prášková lakovna
Zemní práce
Komplexní strojní a ruční práce včetně zajištění zvláštního užívání, definitivních úprav terénu a předání správci
Zemní práce pásovými rypadly vhodné pro výkopy především inženýrských sítí, základů RD, oplocení, domovní bazény, úpravy terénů atd.. Lze použít i v členitých a méně přístupných terénech
Ostatní práce
Zaměřování stávajících podzemních zařízení (kabely NN, VN, VO, vodovod, atd.) kabelovými lokátory, včetně zjištění elektrického zapojení sítě
Zajištění geodetického zaměření včetně geometrického plánu pro věcná břemena
Valník s hydraulickou rukou
Kontejnerová přeprava
Práce montážní plošinou
Přeprava dodávkovými vozidly

Lokalita  GEZ spol. s r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Bratislavská 2996 407 47 Varnsdorf Česká republika
Sídlo firmy Bratislavská 2996 407 47 Varnsdorf Česká republika

Základní informace  GEZ spol. s r.o.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 14001: 2016
Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: ČSN OHSAS 18001: 2008

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  GEZ spol. s r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské stavitelství (42)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Civil engineering (42)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba konstrukčních kovových výrobků (251)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of structural metal products (251)

NACE CZ (CZ 2008) : Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění (256)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and coating of metals; machining (256)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních kovodělných výrobků (259)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other fabricated metal products (259)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice a příprava staveniště (431)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition and site preparation (431)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce (432)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical, plumbing and other construction installation activities (432)

NACE CZ (CZ 2008) : Technické zkoušky a analýzy (712)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (712)

NACE CZ (CZ 2008) : Tváření ocelových profilů za studena (2433)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Cold forming or folding (2433)

NACE CZ (CZ 2008) : Tažení ocelového drátu za studena (2434)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Cold drawing of wire (2434)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (2511)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)

NACE CZ (CZ 2008) : Obrábění (2562)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Machining (2562)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (4222)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for electricity and telecommunications (4222)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba vodních děl (4291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of water projects (4291)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Průzkumné vrtné práce (4313)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Test drilling and boring (4313)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektrické instalace (4321)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical installation (4321)

NACE CZ (CZ 2008) : Truhlářské práce (4332)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Joinery installation (4332)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

NACE CZ (CZ 2008) : Silniční nákladní doprava (4941)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Freight transport by road (4941)

NACE CZ (CZ 2008) : Technické zkoušky a analýzy (7120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

NACE CZ (CZ 2008) : Umělecká tvorba (9003)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Artistic creation (9003)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of basic iron and steel (2410)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of structural metal products (2511)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and coating of metals; machining (2592)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Electrical installation (4321)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)

ISIC 4 (WORLD) : Freight transport by road (4923)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Creative, arts and entertainment activities (9000)

Pokračování klasifikace Kompass

Mohlo by vás také zajímat: