GES spol. s r.o. OSTRAVA

Poslední aktualizace:

Kontakt GES spol. s r.o. OSTRAVA

Těšínská 54/120
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Česká republika

Základní data GES spol. s r.o. OSTRAVA

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ008660

Činnost GES spol. s r.o. OSTRAVA

Odborné a konzultační služby v oblastech
- environmentálního inženýrství
- zavádění systémů environmentálního managementu – EMS dle ČSN EN ISO 14001: 2005
- zavádění systémů řízení kvality - QMS dle norem řady ČSN EN ISO 9001: 2009
- zavádění systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - SMBOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008
- poradenství k plnění povinností stanovených firmám právními předpisy (např. zákonem o chemických látkách, zákonem o prevenci závažných havárií apod.)

Lokalita  GES spol. s r.o. OSTRAVA

Další adresy

Návštěvní adresa Těšínská 54/120 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Sídlo firmy Těšínská 120/54 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika

Základní informace  GES spol. s r.o. OSTRAVA

Vedení GES spol. s r.o. OSTRAVA

Stáhnout seznam manažerů

Majetková struktura  GES spol. s r.o. OSTRAVA

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  GES spol. s r.o. OSTRAVA

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení (70)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Activities of head offices; management consultancy activities (70)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Poradenství v oblasti řízení (702)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Management consultancy activities (702)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)

NACE CZ (CZ 2008) : Kombinované pomocné činnosti (811)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Combined facilities support activities (811)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní činnosti související se zdravotní péčí (869)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other human health activities (869)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení (7022)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Business and other management consultancy activities (7022)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

NACE CZ (CZ 2008) : Kombinované pomocné činnosti (8110)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Combined facilities support activities (8110)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j n (8299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other business support service activities n.e.c. (8299)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní činnosti související se zdravotní péčí (8690)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other human health activities (8690)

ISIC 4 (WORLD) : Management consultancy activities (7020)

ISIC 4 (WORLD) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

ISIC 4 (WORLD) : Combined facilities support activities (8110)

ISIC 4 (WORLD) : Other business support service activities n.e.c. (8299)

ISIC 4 (WORLD) : Other human health activities (8690)

Mohlo by vás také zajímat: