Poslední aktualizace:

Kontakt GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112
627 00 Brno

Česká republika

Základní data GEOtest, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ000784

Činnost GEOtest, a.s.

Konzultační, poradenské, expertní i dodavatelské služeb v ekologických oborech, v hydrogeologii, v inženýrské geologii a geotechnice
- havarijní plány při nakládání se závadnými látkami
- zpracování Plánů odpadového hospodářství původců
- ochrana a sanace podzemních vod a horninového prostředí
- likvidace starých ekologických zátěží
- hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA)
- analýzy rizik
- ekologické audity
- systémy managementu (EMS, QMS, OHSAS, ...)
- odpadové hospodářství, skládky, čistší produkce
- analytika vod (podzemní, povrchové, kontaminované), půd a odpadů
- hydrogeologie, hydroekologické mapy
- kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
- inženýrská geologie a geotechnika
- geotechnický monitoring
- půdněmechanické a geotechnické zkoušky
- geofyzikální měření
- geodetické zaměření
- znalecká činnost
- požární ochrana a BOZP

Lokalita  GEOtest, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Šmahova 1244/112 627 00 Brno Česká republika
Sídlo firmy Šmahova 1244/112 627 00 Brno Česká republika

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  GEOtest, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

ISIC 4 (WORLD) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

Naše služby pro rozvoj vašeho podnikání

ZVIDITELNĚNÍ

Zviditelněte vaše produkty. Zařaďte se mezi přední dodavatele z vašeho oboru. Vyberte si sami země, ve kterých chcete získat nové zákazníky.