Geodetické a kartografické služby

Nerudova 631/2
470 01 Česká Lípa
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě Geodetické a kartografické služby

Činnost

Geodetické a kartografické služby. Geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic, geodetické práce v investiční výstavbě, mapování

Klíčové ukazatele Geodetické a kartografické služby

Zaměstnanci

Vedení Geodetické a kartografické služby

Činnost Geodetické a kartografické služby

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71)
NACE CZ (CZ 2008) :
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)
NACE CZ (CZ 2008) :
Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Engineering activities and related technical consultancy (7112)
ISIC 4 (WORLD) :
Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

Mohlo by vás také zajímat