GASTROPOL (Zámecký restaurant Polná)

Zámek 485
588 13 Polná
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě GASTROPOL (Zámecký restaurant Polná)

Činnost

Ubytovací služby, restaurace, koncertní sál

Klíčové ukazatele GASTROPOL (Zámecký restaurant Polná)

Zaměstnanci

Vedení GASTROPOL (Zámecký restaurant Polná)

Činnost GASTROPOL (Zámecký restaurant Polná)

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba potravinářských výrobků (10)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of food products (10)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ubytování (55)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Accommodation (55)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních (551)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Hotels and similar accommodation (551)
NACE CZ (CZ 2008) :
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování (552)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Holiday and other short-stay accommodation (552)
NACE CZ (CZ 2008) :
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních (561)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Restaurants and mobile food service activities (561)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních (5510)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Hotels and similar accommodation (5510)
NACE CZ (CZ 2008) :
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování (5520)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Holiday and other short-stay accommodation (5520)
NACE CZ (CZ 2008) :
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních (5610)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Restaurants and mobile food service activities (5610)
NACE CZ (CZ 2008) :
Poskytování cateringových služeb (5621)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Event catering activities (5621)
NACE CZ (CZ 2008) :
Poskytování ostatních stravovacích služeb (5629)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other food service activities (5629)
NACE CZ (CZ 2008) :
Scénická umění (9001)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Performing arts (9001)
NACE CZ (CZ 2008) :
Podpůrné činnosti pro scénická umění (9002)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Support activities to performing arts (9002)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j n (9329)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other amusement and recreation activities (9329)
NACE CZ (CZ 2008) :
Destilace, rektifikace a míchání lihovin (1101)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Distilling, rectifying and blending of spirits (1101)
NACE CZ (CZ 2008) :
Silniční nákladní doprava (4941)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Freight transport by road (4941)
NACE CZ (CZ 2008) :
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních (5610)
ISIC 4 (WORLD) :
Short term accommodation activities (5510)
ISIC 4 (WORLD) :
Restaurants and mobile food service activities (5610)
ISIC 4 (WORLD) :
Event catering (5621)
ISIC 4 (WORLD) :
Other food service activities (5629)
ISIC 4 (WORLD) :
Creative, arts and entertainment activities (9000)
ISIC 4 (WORLD) :
Other amusement and recreation activities n.e.c. (9329)
ISIC 4 (WORLD) :
Distilling, rectifying and blending of spirits (1101)
ISIC 4 (WORLD) :
Freight transport by road (4923)

Mohlo by vás také zajímat