Gantry Rail s.r.o.

Bavorská 856
155 41 Praha 5
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě Gantry Rail s.r.o.

Činnost

Kolejnice jeřábové, železniční, tramvajové, důlní - dodávky, montáže, instalace
Jeřábové dráhy železniční, tramvajové, důlní - dodávky, montáže, instalace
Jeřábové dráhy pro portálové jeřáby, mostové jeřáby, dráhy pro regálové zakladače
Jeřáby v rozsahu nosnosti 0-350 tun.
Plně pružné a stavitelné - rektifikovatelné upevnění kolejnic, systémem GANTRY, GANTREX, GANTRAIL, přivařované svěrky pro upevnění kolejnic, šroubované svěrky pro upevnění kolejnic, pružné podložky pod kolejnice pro diskontinuální uložení, pružné podložky pod kolejnici pro kontinuální uložení
Polopružné upevnění kolejnic systém Gantry, MX, VX,
Pevné uložení kolejnic systém Gantry, VX
Upevnění - montáž a opravy, rekonstrukce, servis kolejnic na betonu, na oceli, montáž kolejnice kontinuálním systémem upevnění, montáž kolejnic diskontinálním systémem upevnění
Jeřábové kolejnice dle DIN 536 typu A, kolejnice MRS, kolejnice PRI, kolejnice CR, kolejnice JKL, kolejnice JK, kolejnice KP, kolejnice UIC, kolejnice typu S, kolejnice typu X, kolejnice typu SP, kolejnice KB, kolejnice typu P, vinol kolejnice
Železniční kolejnice typu UIC, S, R,
Tramvajové kolejnice typu 60 R, NT,
Důlní kolejnice typu S, Vinol kolejnice
Jiné profily kolejnic typu GCRD atd.,
Kvalita kolejnic od 540 N/mm. do 1080 N/mm. (200 HB - 320 HB)
Výroba a dodávky ocelových konstrukcí – ocelové konstrukce dle požadavků zákazníka, povrchové úpravy ocelových konstrukcí
Svařování ocelových konstrukcí, svařování kolejnic
Svařování elektrodou, svařování drátem bez ochranné atmosféry, svařování s ochrannou atmosférou
Břemenové elektromagnety a elektro-permanentní magnety o nosnosti dle požadavku uživatele.
Zvedací elektro magnety, elektropermanentní magnety
Břemenové samosvorné automatické kleště
Hydraulické plynové nárazníky
Elektromagnety podle požadavků zákazníka
Elektromagnety pro zdvihací zařízení
Dálková ovládací zařízení, elektronická
Dálková ovládací zařízení, rádiová, radiové dálkové ovládání
Dálková ovládací zařízení, elektromechanická
Kola, jeřábová, s nákolky, kovaná kola
Kolejnice z válcované oceli, pro železniční a tramvajové tratě, jeřábové dráhy, regalové zakladače.
Zdvihací zařízení, elektromagnetická a s permanentním magnetem
Součásti a příslušenství k jeřábům, příslušenství ke kolejnicím,
Součásti a příslušenství pojízdných mostových jeřábů
Dráhy pro pojízdné mostové a portálové jeřáby, jeřábové dráhy
Nárazníky jeřábů, hydraulické, gumové
Hydraulicko-plynové nárazníky.
Samonivelační malty, samonivelační hmoty, malta nesmršťující se
Kotevní šrouby do betonu, spojovací materiál
Ocelové desky přímo na míru pro kontinuální uložení kolejnic na betonu, ocelové desky pro diskontinuální uložení kolejnice na betonu,
Geodetická měření jeřábových drah, geodetická měření kol jeřábů, geodetická měření regálových zakladačů
Dodávky na klíč, dodávky formou šéfmontáže , dodávky jenom materiálu dle požadavku odběratele
Projekty přímo na míru
Kompletní servis zdvíhacích zařízení

Základní informace

Produkty Gantry Rail s.r.o.

1 produkt

Klíčové ukazatele Gantry Rail s.r.o.

Zaměstnanci

Vedení Gantry Rail s.r.o.

Činnost Gantry Rail s.r.o.

Činnost (pokr.)

  • Výrobce
  • Distributor
  • Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků (234)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of other porcelain and ceramic products (234)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků (236)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster (236)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla (241)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys (241)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek (242)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel (242)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba konstrukčních kovových výrobků (251)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of structural metal products (251)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba elektronických součástek a desek (261)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of electronic components and boards (261)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních elektrických zařízení (279)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of other electrical equipment (279)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních technických keramických výrobků (2344)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of other technical ceramic products (2344)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba malt (2364)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of mortars (2364)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla (2410)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys (2410)
NACE CZ (CZ 2008) :
Tažení tyčí za studena (2431)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Cold drawing of bars (2431)
NACE CZ (CZ 2008) :
Válcování ocelových úzkých pásů za studena (2432)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Cold rolling of narrow strip (2432)
NACE CZ (CZ 2008) :
Tváření ocelových profilů za studena (2433)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Cold forming or folding (2433)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (2511)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of metal structures and parts of structures (2511)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních kovodělných výrobků j n (2599)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (2599)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba elektronických součástek (2611)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of electronic components (2611)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba ostatních elektrických zařízení (2790)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of other electrical equipment (2790)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení (2822)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of lifting and handling equipment (2822)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku (2893)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing (2893)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní (2894)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production (2894)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of other porcelain and ceramic products (2393)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster (2395)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of basic iron and steel (2410)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of structural metal products (2511)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (2599)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of electronic components and boards (2610)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of other electrical equipment (2790)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of lifting and handling equipment (2816)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing (2825)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production (2826)

Mohlo by vás také zajímat

Mohlo by vás také zajímat:

Kompass umožňuje