G+K - geodetické práce

Kontakt G+K - geodetické práce

Slovanská alej 1993/28
326 00 Plzeň

Česká republika

Základní data G+K - geodetické práce

Zobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ003663

Činnost G+K - geodetické práce

Geodetické služby.Práce v investiční výstavbě:
- tvorba účelových map a podkladů pro projektovou činnost
- vytyčování stavebních objektů a liniových staveb
- zaměřování inženýrských sítí
- zaměření skutečného provedení stavby atd.Práce v katastru nemovitostí:
- geometrické plány pro rozdělení pozemků, zaměření stavby, vyznačení věcného břemene, vytyčení vlastnických hranic pozemků atd.

Lokalita  G+K - geodetické práce

Základní informace  G+K - geodetické práce

Vedení G+K - geodetické práce

Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  G+K - geodetické práce

Činnost  G+K - geodetické práce

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)