FREKO a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt FREKO a.s.

Teplárenská 602/9
108 00 Praha 10

Česká republika

Základní data FREKO a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Činnosti související s odpadními vodami (37)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ010591

Činnost FREKO a.s.

Frézování a opravy živičných krytů, betonových ploch a ostatních dopravních ploch. Speciální stavební práce, zejména na letištních dopravních plochách.
Nabízené služby
Frézování vozovek a dopravních ploch:
- Frézování živičných krytů do tl. 30 cm v jednom záběru
- Frézování nearmovaných cementobetonových krytů do tl. 30 cm v jednom záběru
- Frézování cementových stabilizací a ostatních materiálů
- Srovnávání projetých kolejí
- Frézování konstantní tloušťky
- Frézování na stanovený příčný sklon
- Srovnávání podélných nerovností vícebodovou nivelací
- Frézování podle vodící struny
- Frézování podle laserového paprsku
- Frézování lokálních výtluků
- Kompletní likvidace komunikací a ploch
- Frézování rýh pro inženýrské sítě
Komunální a úklidové služby
- Letní a zimní údržba komunikací - strojní i ruční
- Letní a zimní údržba ploch a areálů - strojní i ruční
- Ruční přípomocné práce
Oprava letištních ploch
- ANTISKID protismyková úprava pro aplikaci na vzletových a pojížděcích drahách letišť
- PETROGRIP pohonným hmotám odolná protismyková vrstva pro asfaltové kryty
- Opravy ulomených hran a rohů cemento-betonových desek CDS materiály firmy POSSEHL
- Plošné opravy cemento-betonových ploch CDS materiály firmy POSSEHL
- Zabudování podpovrchových osvětlovacích systémů drah CDS materiály
- Nanášení ochranných vrstev na předpolích, v hangárech , parkovištích, v průmyslových halách
- Řezání spar na letištních plochách
- Zalévání a těsnění dilatačních spar betonových ploch
- KATCOLOR – barevné tenkovrstvé úpravy za studena na dopravní plochy
- 200 TR a 200TR/AS speciální povrchová vrstva pro záchytné jímky skladů PHM
Kontejnerová doprava
- Naložení, odvoz a uložení suti, zemin, betonů a komunálního odpadu
- Skládkování materiálu na deponii
- Třídění a recyklace materiálu na deponii, popř. u zákazníka
Zeleň
- Odstraňování dřevin a stromů včetně pařezů
- Zahradní úpravy v obytných zónách
- Údržba a realizace veřejné zeleně
- Výsadba stromových alejí podél komunikací a dálnic
- Realizace osetí a údržba trávníků
- Realizace střešních zahrad včetně dodávky vhodných podkladních vrstev, keřů, trvalek a stromů
- Výsadba vzrostlých stromů
- Provádění chodníků z dlažeb, zpevněných ploch, mlatových cest
- Realizace fabionů, dodávky herních prvků na dětská hřiště
- Realizace automatických závlahových systémů
- Zajištění poradenství a zahradního architekta
Zemní, demoliční a stavební práce
- Demolice prováděné strojním a ručním způsobem
- Sanace skládek
- Zemní práce
- Drobné výspravy komunikací a chodníků
- Výstavba podzemních kontejnerů
- Výstavba IS, chodníků, cyklostezek, dětských hřišť apod.
- Rekonstrukce budov
- Zajištění projekčních prací
Facility management
- Dodávka facilitních služeb dle požadavku zákazníka

Lokalita  FREKO a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Teplárenská 602/9 108 00 Praha 10 Česká republika
Sídlo firmy Teplárenská 602/9 108 00 Praha 10 Česká republika

Základní informace  FREKO a.s.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  FREKO a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související s odpadními vodami (37)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Sewerage (37)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské stavitelství (42)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Civil engineering (42)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (74)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities (74)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související s odpadními vodami (370)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Sewerage (370)

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování a sběr odpadů (381)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Waste collection (381)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů (382)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Waste treatment and disposal (382)

NACE CZ (CZ 2008) : Úprava odpadů k dalšímu využití (383)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Materials recovery (383)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba silnic a železnic (421)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of roads and railways (421)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice a příprava staveniště (431)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition and site preparation (431)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související s úpravou krajiny (813)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Landscape service activities (813)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související s odpadními vodami (370)

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných (3811)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Collection of non-hazardous waste (3811)

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů (3812)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Collection of hazardous waste (3812)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných (3821)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

NACE CZ (CZ 2008) : Odstraňování nebezpečných odpadů (3822)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

NACE CZ (CZ 2008) : Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení (3832)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Recovery of sorted materials (3832)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (4120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba silnic a dálnic (4211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of roads and motorways (4211)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba železnic a podzemních drah (4212)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of railways and underground railways (4212)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba vodních děl (4291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of water projects (4291)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice (4311)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition (4311)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Průzkumné vrtné práce (4313)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Test drilling and boring (4313)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní úklidové činnosti (8129)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other cleaning activities (8129)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související s úpravou krajiny (8130)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Landscape service activities (8130)

NACE CZ (CZ 2008) : Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů (3812)

NACE CZ (CZ 2008) : Silniční nákladní doprava (4941)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Freight transport by road (4941)

NACE CZ (CZ 2008) : Všeobecný úklid budov (8121)

NACE Rev.2 (EU 2008) : General cleaning of buildings (8121)

ISIC 4 (WORLD) : Collection of non-hazardous waste (3811)

ISIC 4 (WORLD) : Collection of hazardous waste (3812)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)

ISIC 4 (WORLD) : Treatment and disposal of hazardous waste (3822)

ISIC 4 (WORLD) : Materials recovery (3830)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Demolition (4311)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)

ISIC 4 (WORLD) : Other building and industrial cleaning activities (8129)

ISIC 4 (WORLD) : Landscape care and maintenance service activities (8130)

ISIC 4 (WORLD) : Freight transport by road (4923)

ISIC 4 (WORLD) : General cleaning of buildings (8121)