FCC Česká republika, s.r.o.

Ďáblická 791/89
182 00 Praha 8
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě FCC Česká republika, s.r.o.

Činnost

Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Komunální odpad, průmyslové odpady, sanační práce, výstavba a provoz skládek, zpracování odpadů. Sběr, svoz a zpracování odpadů. Ekologické služby.
Služby pro města a obce:
- Komplexní řešení nakládání s odpady
- Separace odpadů
- Sběr a odstranění nebezpečného a velkoobjemového odpadu
- Přistavování velkoobjemových kontejnerů
- Úklidové práce na komunikacích (letní a zimní údržba komunikací)
- Čištění komunikací
- Svoz odpadkových košů
- Údržba městské zeleně
- Další činnosti dle potřeb města
- Služby pro obchodní společnosti:
- Tvorba a realizace projektů KOH
- Sběr a přeprava odpadů, pronájem techniky
- Systém separace přímo u zákazníka
- Lisovací zařízení na pracovišti s cílem snížit přepravní náklady
- Legislativní servis
- Kvalifikovaní pracovníci
- Služby pro soukromníky
- Pronájem různých druhů kontejnerů
- Sběr, svoz a odstranění různých druhů odpadů
- Nakládání se stavebními odpady
- Čištění jímek a septiků
- Čištění a údržba komunikací

Komplexní služba v oblasti úklidů
Společnost FCC Česká republika, s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti úklidů, jedná se především o pravidelný úklid administrativních a průmyslových ploch a objektů, včetně zajišťování denního servisu (operativní úklid nahodilých znečištění v průběhu dne), službu dodávek a doplňování hygienického materiálu a instalaci hygienických zásobníků na sociální zařízení vybraná klientem. Na exponovaná místa (vstupy, chodby) nabízíme podlahové vnitřní a vnější čistící zóny – rohože, jenž zefektivňují úklidovou činnost a snižují zákazníkům náklady na údržbu objektů.
Veškeré procesy jsou řízeny v součinnosti se systémem jakosti ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Pravidelné úklidy
Pravidelný ruční úklid vnitřních prostor
Pravidelný strojní úklid vnitřních ploch - administrativaPravidelný strojní úklid vnitřních ploch – výrobní plochy
Pravidelný úklid venkovních ploch
Jednorázové úklidy
Mytí oken včetně rámů
Mytí výloh včetně rámů
Mytí oken po malířích,lakýrnících,zednících nebo silné znečištění
Čištění koberců extrakční metodou
Čištění koberců šampónováním a extrakční metodou
Čištění čalouněného nábytku
Čištění textilních vertikálních žaluziíčištění horizontálních žaluzií
Kompletní úklid po malování a rekonstrukci
Škrábání samolepek, barvy, lepidla apod. ze skla
Strojové mytí podlahových ploch kartáčem a brusnými pady
Ochrana podlahových ploch nanesením voskových emulzí - dvě vrstvy
Krystalizace mramorových podlah a dvě vrstvy vosků
Mytí a čištění podhledů
Mytí svítidel a zářivek
Odstranění barvy po lakýrnících z PVC, kameniny, schodů apod. odstranění žvýkaček z podlah a schodů
Vyklízení a odvoz odpadu
Praní prádla, ručníků, závěsů, záclon, ubrusů, prostěradel
Ostatní práce - pomocné, stěhovací, mytí drobných předmětů

Základní informace

Certifikáty

 • Typ:

  ISO 9001: 2008

 • Typ:

  ISO 14001: 2004

 • Typ:

  OHSAS 18001: 2007

 • Typ:

  ISO/IEC 27001: 2005

Klíčové ukazatele FCC Česká republika, s.r.o.

Zaměstnanci

Vedení FCC Česká republika, s.r.o.

Činnost FCC Česká republika, s.r.o.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s odpadními vodami (37)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Sewerage (37)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Remediation activities and other waste management services (39)
NACE CZ (CZ 2008) :
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s odpadními vodami (370)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Sewerage (370)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování a sběr odpadů (381)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Waste collection (381)
NACE CZ (CZ 2008) :
Odstraňování odpadů (382)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Waste treatment and disposal (382)
NACE CZ (CZ 2008) :
Úprava odpadů k dalšímu využití (383)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Materials recovery (383)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Remediation activities and other waste management services (390)
NACE CZ (CZ 2008) :
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)
NACE CZ (CZ 2008) :
Úklidové činnosti (812)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Cleaning activities (812)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související s odpadními vodami (370)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných (3811)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Collection of non-hazardous waste (3811)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů (3812)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Collection of hazardous waste (3812)
NACE CZ (CZ 2008) :
Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných (3821)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)
NACE CZ (CZ 2008) :
Odstraňování nebezpečných odpadů (3822)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Treatment and disposal of hazardous waste (3822)
NACE CZ (CZ 2008) :
Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace (3831)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Dismantling of wrecks (3831)
NACE CZ (CZ 2008) :
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení (3832)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Recovery of sorted materials (3832)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní kompletační a dokončovací práce (4339)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other building completion and finishing (4339)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s odpadem a šrotem (4677)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of waste and scrap (4677)
NACE CZ (CZ 2008) :
Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Engineering activities and related technical consultancy (7112)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j n (7739)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (7739)
NACE CZ (CZ 2008) :
Všeobecný úklid budov (8121)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
General cleaning of buildings (8121)
NACE CZ (CZ 2008) :
Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení (8122)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other building and industrial cleaning activities (8122)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní úklidové činnosti (8129)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other cleaning activities (8129)
ISIC 4 (WORLD) :
Collection of non-hazardous waste (3811)
ISIC 4 (WORLD) :
Collection of hazardous waste (3812)
ISIC 4 (WORLD) :
Treatment and disposal of non-hazardous waste (3821)
ISIC 4 (WORLD) :
Treatment and disposal of hazardous waste (3822)
ISIC 4 (WORLD) :
Materials recovery (3830)
ISIC 4 (WORLD) :
Building completion and finishing (4330)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c. (4669)
ISIC 4 (WORLD) :
Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)
ISIC 4 (WORLD) :
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods (7730)
ISIC 4 (WORLD) :
General cleaning of buildings (8121)
ISIC 4 (WORLD) :
Other building and industrial cleaning activities (8129)

Mohlo by vás také zajímat

Mohlo by vás také zajímat:

Kompass umožňuje