Evropský spolek pro OZP

Staroměstská 534
739 61 Třinec
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě Evropský spolek pro OZP

Činnost

• integrace osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) do běžného života, společnosti, na trh práce
• pomoc při vyhledávání vhodného zaměstnání OZP
• podpora a ochrana OZP a znevýhodněných osob, včetně seniorů
• poradenské a konzultační centrum pro OZP a seniory.
• cestovní ruch a sociální turistika pro OZP a seniory
• poradenská činnost pro osobní mobilitu OZP
• poradenská činnost pro zájemce z řad OZP o výstavbu bezbariérového bydlení.
• poradenství v oblasti finanční a právní gramotnosti OZP a seniorů.
• vzdělávací a studijní možnosti OZP
• kulturní, společenské a sportovní akce (volnočasové aktivity) pro OZP a seniory.
Celoplošný internetový informační portál pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Poskytování náhradního plnění.

Základní informace

Klíčové ukazatele Evropský spolek pro OZP

Zaměstnanci

Vedení Evropský spolek pro OZP

Činnost Evropský spolek pro OZP

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí (613)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Satellite telecommunications activities (613)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní telekomunikační činnosti (619)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other telecommunications activities (619)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály (631)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Data processing, hosting and related activities; web portals (631)
NACE CZ (CZ 2008) :
Postsekundární vzdělávání (854)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Higher education (854)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí (6130)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Satellite telecommunications activities (6130)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní telekomunikační činnosti (6190)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other telecommunications activities (6190)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem (6311)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Data processing, hosting and related activities (6311)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sekundární odborné vzdělávání (8532)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Technical and vocational secondary education (8532)
NACE CZ (CZ 2008) :
Postsekundární nikoli terciární vzdělávání (8541)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Post-secondary non-tertiary education (8541)
NACE CZ (CZ 2008) :
Terciární vzdělávání (8542)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Tertiary education (8542)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j n (8899)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other social work activities without accommodation n.e.c. (8899)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j n (9499)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of other membership organisations n.e.c. (9499)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin (94996)
ISIC 4 (WORLD) :
Satellite telecommunications activities (6130)
ISIC 4 (WORLD) :
Other telecommunications activities (6190)
ISIC 4 (WORLD) :
Data processing, hosting and related activities (6311)
ISIC 4 (WORLD) :
Technical and vocational secondary education (8522)
ISIC 4 (WORLD) :
Higher education (8530)
ISIC 4 (WORLD) :
Other social work activities without accommodation (8890)
ISIC 4 (WORLD) :
Activities of other membership organizations n.e.c. (9499)

Mohlo by vás také zajímat

Mohlo by vás také zajímat:

Kompass umožňuje