ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Polní 450, Lety
252 29 Dobřichovice

Česká republika

Základní data ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Inženýrské stavitelství (42)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ030048

Činnost ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

- výstavba a rekonstrukce distribučních sítí vedeni NN a VN kabelových i venkovních
- kabely VN
- výstavba a opravy distribučních trafostanic a mikrobloků, včetně rekonstrukcí zděných TS.
- opravy poruch kabelových souborů NN a VN včetně zemních prací.
- opravy poruch vedení NN i VN.
- montáže a opravy veřejného osvětlení.
- elektroinstalace průmyslové i domovní.
- zemní a výkopové práce.
- revizní činnost NN a VN.
- činnost autorizovaných techniků.

Lokalita  ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Polní 450, Lety 252 29 Dobřichovice Česká republika
Sídlo firmy Polní 450 252 29 Lety Česká republika

Základní informace  ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016
Typ: ČSN EN OHSAS 18001:1999

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské stavitelství (42)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Civil engineering (42)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí (422)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects (422)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice a příprava staveniště (431)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition and site preparation (431)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce (432)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical, plumbing and other construction installation activities (432)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (4222)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for electricity and telecommunications (4222)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba vodních děl (4291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of water projects (4291)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Průzkumné vrtné práce (4313)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Test drilling and boring (4313)

NACE CZ (CZ 2008) : Elektrické instalace (4321)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electrical installation (4321)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Electrical installation (4321)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)

Mohlo by vás také zajímat: